Fredriksten Vinter Challenge 2017 - Er avlyst pga tele og farlige veiforhold.

mandag 23. januar 2017 kl. 14:06

Løpet er avlyst etter løpsleder og teamet kjørte seg nesten fast på vanlige grusveier.

"Det er ikke forsvarlig å gjennomføre et løp med disse veiene" sier løpsleder. Vi får finne en annen dato.

Da inviterer vi til nok et vinterløp i Aremarktraktene.

Løpets total lengde er 120km. 6 pålitlighets etapper og 3 ferdighets etapper. (Væravhengig)Løpet går området rundt Aremark - Marker, på kjente og ukjente veier. Årets løp har ingen orienteringsetapper. Løpet kjøres etter kjørebok med tulipanpiler. Løpet er et nasjonalt og internasjonalt challengeløp. Det innbys til deltakelse i klassene A, B, C og Debutant (Se.§ 557b) For ferdighetsetappene er det inndeling i bilklasser som beskrevet i § 557.