Referat i fra årsmøte 2017

tirsdag 28. mars 2017 kl. 11:30

Referat fra KNA Halden Årsmøte 1. mars 2017

Møtet ble satt i hos SG Arkitekter kl 19:01, og Terje Nilssen ønsket medlemmene som var tilstede velkommen.
Godkjenning av Innkalling og Saksliste ble foretatt, og Bjørn Haugeby og Roger B. Johansen ble valgt til hhv. ordstyrer og referent.

Bjørn tok over klubba, og det ble valgt 2 medlemmer til å skrive under årsmøtereferatet, disse ble Tom Magnus Mosserød og Roy Madsen.

Sekretæren leste årsberetningen, som ble godkjent.

Kasserer Arne Renstrøm presenterte regnskapet, og klargjorde noen detaljer i oppsettet.

Revisor Tore Fredriksen var ikke tilstede, men hovedinnholdet i hans redegjørelse var kjent, så regnskapet ble enstemmig godkjent.

Arne redegjorde for budsjettet for 2017.

Det var kommet 1 sak til Årsmøtet, fra Valgkomitéen: Jan Vidar Andersen og Tore Buer ang. ny styrestruktur,og nytt styre, og etter en lang diskusjon ble følgende styre enstemmig vedtatt:

Formann: Bjørn Haugeby.
Nestformann:Terje Nilssen.
Kasserer: Arne Renstrøm.
Sekretær: Roger Berg Johansen.
Gruppeleder, Challenge: Terje Nilssen
Gruppeleder, Bane/Racing: Ib Brøchner
Gruppeleder, Rally/-sprint/Bakkeløp: Martin Buer
Gruppeleder, Autoslalåm/Olabil: Arne Renstrøm
Gruppeleder, Drifting/Gatebil: Erik Nilssen
Gruppeleder, Biltreff/Turer: Tore Kjell Larseng

Revisor:  Tore Fredriksen

Delegat til Avdelingsmøtet: Bjørn Haugeby, vara. Tore Kjell Larseng.

Valgkomité: Jon Tore Grimsrud og Martin Lyng.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19:45.

Velkommen til årsmøte

tirsdag 21. februar 2017 kl. 21:14

KNA Halden Årsmøte 2017

Dato:    Onsdag 01.mars 2017

Kl.         19:00

Sted:     SG Arkitekters lokale, Strandstredet 1, 1767 Halden

Saksliste

  •  Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Valg av 2 personer for underskrift av årsmøtereferat
  • Årsberetningen for 2016
  • Regnskap pr. 31.12. 2016 og revisors beretning
  • Budsjett for 2017
  • Saker forelagt årsmøtet
  • Valg

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 29.feb.

 

 

Innkalling til Årsmøte 2016

onsdag 2. mars 2016 kl. 12:26

Årsmøtet er satt til torsdag 03. mars kl. 18:00 på klubb lokalet. Jørgen Bjelkesgate 4.

 

Har du husket å betale kontingenten?

Fristen for betaling var 1.januar 2016. Husk, kun betalte medlemskap gir medlemsfordeler.

 

Saksliste

-        Godkjenning av innkalling og saksliste

-        Valg av ordstyrer og referent

-        Valg av 2 personer for underskrift av årsmøtereferat

-        Årsberetningen for 2015

-        Regnskap pr. 31.12. 2015 og revisors beretning

-        Budsjett for 2016

-        Saker forelagt årsmøtet

-        Valg

RMCH til Halden

lørdag 30. januar 2016 kl. 15:16

Rally Monte Carlo Historique startet i Oslo på onsdag med brask og bram. Første stopp skulle bli i Halden for et lite pust føre veien videre til Gøteborg. KNA Halden stilte opp med goodie bags, kaffe og "purke" (rundstykker/boller med ost og skinke) 

Det var en fantastisk og entusiastisk velkomst når deltagere ankom til bil forhandleren, Halden Auto AS.

Se intervju i fra lokal-tv her.

Årsmøte 2015

torsdag 26. februar 2015 kl. 09:15

Velkommen til KNA Halden Årsmøte 2015

Dato:     Torsdag 26.februar 2015

Kl.         18:00

Sted:     Klubblokalet, Jørgen Bjelkes gate 4

 

Saksliste

-        Godkjenning av innkalling og saksliste

-        Valg av ordstyrer og referent

-        Valg av 2 personer for underskrift av årsmøtereferat

-        Årsberetningen for 2014

-        Regnskap pr. 31.12. 2014 og revisors beretning

-        Budsjett for 2015

-        Saker forelagt årsmøtet

-        Valg

Årsmøte 2015

fredag 16. januar 2015 kl. 11:30

Innkalling til alle medlemmer til årsmøte 2015.

Datoen er nå satt til torsdag 26.feb.15 i klubblokalene kl.19.

Forslag og eventuelle saker sendes til styre 2 uker føre møte.

*HUSK Å BETAL KONTIGENTEN FOR 2015!!

Velkommen!

Innkalling til årsmøte 2014

onsdag 19. februar 2014 kl. 12:29

Velkommen til årsmøte 26.02.2014. kl. 18 i klubblokalene; Jørgen Bjelkes gate 4.

Se vedleggene: Årbereting, aktiviteter og styreoversikt.