Innbydelse til Fredriksten Challenge 2018

søndag 15. april 2018 kl. 20:08

KNA Halden inviterer til årets spennende challengeløp.


INNBYDELSE ”FREDRIKSTEN CHALLENGE 2018”

Arrangør/lisens KNA Halden,

ARCH 18.10147

Løpets adresse er: KNA Halden, Gimleveien 70, N – 1786 Halden Telefon: KNA Halden V/ Terje Nilssen 90621848 /

Arne Renstrøm: 930 04 702 arner@halden.net

Løpets navn: Fredriksten Challenge 2018.

Løpet inngår i NTM Trailer og Tipp Challenge - cup 2018, KNA klubbmesterskapet i Challenge og

NEZ – North European Zone, Historic Rally Regularity Championship 2018.

NEZ - Regulations 2018, www, fia-nez.eu.

Løpets art: Løpet er et nasjonalt og internasjonalt challengeløp som arrangeres i samsvar med ”Det Internasjonale Sportsreglement, Det Nasjonale Sportsreglement for Norge og disse tilleggsregler.

Løps dato: 26. mai 2018.

Løpets lengde: ca. 220km

Løpets start/mål: Halden Auto A/S, Halden Svinesundsveien 345, 1789 Berg i Østfold.

Første bil starter kl. 10:00 lørdag 26.mai, og er i mål på Fredriksten Festning ca. kl. 16:30

Generell informasjon: Løpet går i Halden, Aremark, Rakkestad, og tilbake til Halden. Det blir ferdighetsetapper og orienteringsetapper. Fredriksten Challenge avsluttes på Fredriksten Festning med ”Den klassiske Tønneprøven”. Premieutdeling er på Fredriksten Kro.

Løpet går i kjente trakter for mange, men vi har likevel funnet fram til noen veier som ikke har blitt brukt i challengeløp tidligere.

Vi oppfordrer også nybegynnere til å stille til start.

Klasser: Det innbys til deltakelse i klassene Expert, Sport, Touring og Debutant og NEZ. For ferdighetsetappene er det inndeling i bilklasser som beskrevet i § 557 C Bilklasser. Arrangøren kan slå sammen klasser ved lav deltagelse.

Påmelding: www.hanken.dk

Sendes pr. post eller E-mail til:

KNA Halden, Gimle veien 70, N-1786 Halden,  Arne Renstrøm: e-post: arner@halden.net

Påmeldingsavgift innbetales til konto 1030.11.56443

NOK - 2.450,- innbetalt innen 20.mai 2018.

NOK – 2.700,- innbetalt etter 20.mai 2018

NOK – 1.500,- for Debutant og utenlandske deltagere, innbetalt innen 20.mai 2018.

Påmeldingsavgiften inkluderer:

  • Kjøreordre, leie av GPS logger, og arrangørforsikring

  • kaffe/te/rundstykker - ved start,

  • enkel lunsj

Utenlandske lag betaler anmeldelsesavgift ved start.

Deltagere som overholder anmeldelsesfristen, vil få tilsendt startprogram på e-post, husk e-post adresse på påmeldingen. Etteranmeldte må kontakte arrangøren om sted og tidspunkt.

Avbud Ved avbud meldt innen 20.mai tilbakebetales 100 % av anmeldelsesavgiften. Ved avbud meldt etter 20.mai tilbakebetales 50 % av anmeldelsesavgiften.

Veier Offentlige veier med asfalt-/ grusdekke og private gårds-/ skogsveier av god standard.

Kart Kartkopier utdeles sammen med kjøreordre.

Innbydelsen og tilleggsreglene ligger på www.kna.no/halden, facebook.com/knahalden eller www.fredrikstenchallenge.no

Fullstendig reglement finnes på www.bilsport.no/reglement eller kontakt Norges Bilsportforbund 23 05 45 00.

KNA HALDEN ØNSKER ALLE VEL MØTT!!