Utsatt årsmøte 2020

KNA Varna

KNA Drammen avd. innkaller til årsmøte på Sanden Hotell i Hokksund
9. november kl 19:00
Vi ønsker velkommen til alle medlemmer.
Styret