TBD: KNA Trackday høsten 2021

Event

Vi planlegger en ny KNA Trackday høsten 2021.
Mer informasjon kommer etter hvert.