Tre menn og to biler i natur

KNA Winter Experience

Event
feb19
Tid: 10:00 – 15:00, lør 19 februar
Plass: Drevsjø

KNA Hedmark arrangerer KNA Winter Experience 19. februar 2022, på Vurrusjøen Ice Drive på Drevsjø.
Dagen er åpen for KNA medlemmer, hvor du kan kjøre med egen bil på isbane under trygge forhold.

Her kan du videreutvikle egne kjøreferdigheter på isbane, og lære bilen bedre å kjenne på krevende underlag. 

Vi tilbyr kjøring med vanlig registrerte biler og lisensierte biler. Det tillates både vanlige vinterdekk, lappi og ispigg. 

Kjøringen deles inn i ulike puljer, tilpasset erfaring, ferdigheter og hastighet. 

For mer informasjon og påmelding, gå inn på https://www.knatrackday.no/kna-we-19-02-2022

KNA banner og norske-flagg på isbane