KNA Eiker Stipend

onsdag 30. september 2015 kl. 21:54

Som de aller fleste kjenner til og til alle dere som ikke har fått kjennskap til det, så hadde vi oppe ett forslag på siste årsmøte i Kna Eiker som gikk på att vi skulle sette av kroner 20.000.- som skulle gå til ett sportsfond /stipend til våre unge lovende utøvere, eller til etablerte utøvere som har representert Kna Eiker på en fremragende måte, dette ble da også vedtatt på årsmøtet.!

 

I den anledning vil vi be om att dere som er medlem i Kna Eiker sender inn forslag / ønsker til gode kandidater. Vi ber om att forslaget blir godt begrunnet.

Forslaget skal være skriftlig og sendes inn før årsskiftet, forslaget sendes til:

Kna Eiker                                                                                                                                                 Postboks 280                                                                                                                                                  3301 Hokksund.

Eller på mail til  stjo@unicon.no