INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER TIL «Hokksundsprinten» TRENINGSLØP 19.04 2018.

onsdag 4. april 2018 kl. 13:43

Vi lager et kombinert ”Minikurs” og treningsløp hvor vi får teori og praksis på samme dag. Kurset vil bruke løpets kjøreordre som underlag for undervisningen og avslutningen av kurset vil ta for seg deltagernes erfaringer fra selve løpet – så her blir det «skarp» trening !

 

Ekstra trippteller er ikke nødvendig da løpet er beskrevet ved hjelp av tulipanpiler i alle aktuelle veideler samt henvisning til skilt i terrenget.

 

HUSK å melde dere på innen 12.april !!

Dere kan gjerne melde dere på senere også, men vi er avhengig av å ha 8 påmeldte lag innen 12/4, for at vi skal arrangere kurs/løp.

 

Løpet er også tellende i KNA-mesterskapet i Challenge.

 

For ytterligere informasjon, se http://kna.no/drammen/

 

Arrangør:       KNA Drammen.

Løpets adresse: KNA Drammen, Postboks 11, N-3320 Vestfossen.

Telefon 900 19490 (Oddvar Moland)

 

Arrangørlisens:          ARBO 17.05286

 

Løpets navn:   Hokksundsprinten.

                        Løpet er tellende i KNA-mesterskapet i Challenge.

 

Løpets art:      Challenge-løp som består av ulke etapper med åpne tidskontroller. Etappene kan inneholde transportetapper og pålitelighetsetapper.

Løpet arrangeres i samsvar med det Nasjonale Sportsreglementet for Norge (NSR), ISR samt løpets tilleggsregler.

 

Løpsdato:        19. april 2018.

 

Tidskjema:      19.april:           Kl. 17:00 Sekretariatet åpner, Sundhaugen, Vestfossen.

Kl. 17:45 Kurs for debutanter og andre intereserte starter.

                                                Kl. 18:15 Siste frist for påmelding, alle klasser

                                               Kl. 18:20 Teknisk kontroll åpner

Kl. 18:45 Pause for «kursdeltagere», teknisk kontroll, trippkontroll.

                                                Kl. 19:15 Start 1. bil fra Sundhaugen.

                                                Kl. 20:30 1. bil i mål, Sundhaugen.

                                                Kl. 21:00 Gjennomgang av løpet, spørsmål.

                                                Kl. 21:30 Avslutning

 

Løpets start/ mål:       Sundhaugen, Vestfossen (Se vedlagt kart)

                                   https://www.sundhaug1.no/

 

Løpets lengde: Ca. 45 km.

 

Veistandard: Offentlige asfaltveier av normal standard.

 

Klasser:           All den tid løpet inngår i KNA-mesterskapet innbyr vi til følgende klasser:

Expert, Sport, Touring og Debutant.

                       

Anmeldelse:    Sendes pr. post til:

KNA Drammen, Boks 11. 3320 Vestfossen, eller E-mail til: omolan@broadpark.no

 

Bruk gjerne denne linken for påmelding: http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=82

 

                        Anmeldelsesavgift innbetales til konto 2270 22 01873

                                   NOK 550,-

 

Mulighet for påmelding fram til 19. april kl. 17:30, men innen 12. april må vi ha 8 påmeldte lag dersom løpet skal gjennomføres.

Anmeldelsesavgiften inkluderer selve kurset og gjennomgangen etterpå, kjøreordre og kart, leie av GPS-logger, arrangørens forsikring og kaffe på Sundhaugen.

 

           

Deltagere:       Trenger ikke være medlem av motorklubb og Engangslisenser kan løses ved start.

                        Denne koster Kr. 75/- pr. person.

Fører av bilen må ha gyldig førerkort.

 

Premiering:    Opplyses i startprogrammet.

 

Avlysing:        Grunnet avbestilling av lokale kan kurset/ løpet avlyses dersom det er færre enn 8 lag påmeldt i løpet av 12.april.

 

Startprogram: Legges ut på http://kna.no/drammen/ etter 14/4-18 og sendes deltagerne på mail,

Viktig at dere oppgir mailadresse ved påmelding.

 

Bespisning:      Mulighet for å kjøpe varm mat/ smørbrød på startstedet.

KNA Drammen spanderer kaffe.

 

Reglement: Se https://bilsportboka.no/kapittel/challenge/bil-0challenge-reglement/

eller kontakt Norges Bilsportforbund, tel. 23 05 45 00.

 

KNA DRAMMEN, SAMMEN MED GODE HJELPERE. ØNSKER VEL MØTT !!!!

Utskriftsvennlig versjon Innbydelse med kart her.

Oversikt med kart, base og trippavstand, her.

Startliste, her.

Startprogram, her.