Reglement KNA-mesterskapet 2023

KNA Mesterskapet

1. Innbydelse

Kongelig Norsk Automobiklub ved Sportsutvalget ( heretter KNA SU ) vil i 2023 arrangere KNA Mesterskap i bilsportgrenene som kommer frem i pkt. 4

2. Arrangør

I løpets tilleggsregler skal det innledningsvis stå tydelig at det arrangeres etter KNA Mesterskapets nedenstående regler.
De løp KNA arrangerer som er åpne for alle teller i KNA Mesterskapet.
Resultatlister og tilleggsregler sendes til KNA adm. innen 14 dager etter løpets avvikling.

Tilleggsregler og Resultatlistene må inneholde:

➢ Navn på løp
➢ Dato for løp
➢ Arrangør avdeling / er hvem som innehar arrangørlisens.

➢ Hvor løpet ble kjørt bane / sted
➢ Bilsportgren / er
➢ Klasser som ble kjørt, i hver gren
➢ Plassering / poengsum førere / kartlesere
➢ Navn på førere / kartlesere
➢ Klubbtilhørighet førere / kartlesere

3. Deltakere

Mesterskapet er åpent for førere / kartlesere med gyldig norsk lisens fra Norges Bilsportforbund for klassen det deltas i.
Mesterskapet er åpent for førere / kartlesere med gyldig medlemskap i KNA.
Hver fører skal ha KNA Mesterskapets klistremerke på løpsbilen. Klistremerke plasser slik i iht. til egen skisse.

4. Gren og klasser

Det innbys til deltakelse i følgende klasser

Klasse 1: Autoslalom

Klasse 2: Bakkeløp

Klasse 3: Bilcross

Klasse 4: Karting

Klasse 5: Formula Offroad racing

Klasse 6: Racing

Klasse 7: Rally

Klasse 8: Rallycross

Klasse 9: Regularity

Klasse 10: Biltrail & Terreng Touring

Ved tilfeller kan KNA SU i samarbeid med arrangør bestemme at løp utgår og / eller nye løp inngår i mesterskapet.

5. Bedømmelse og Poengberegning

KNA Mesterskapet gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således den som oppnår høyest poengsum i sin klasse.
Mesterskapspoeng tildeles etter følgende skala:
20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, slik at beste KNA deltaker på resultatlisten får 20 poeng og nummer 16 får 1 poeng.

Poengberegningen gjøres av KNA SU. Resultater offentliggjort på kna.no anses som uoffisielle inntil de blir kunngjort offisielle etter endt sesong.
Den fører som oppnår høyest poengsum i sin klasse blir KNA Mester. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere avgjøres rekkefølgen på bakgrunn av flest antall førsteplasser, andreplasser osv. I tilfelle fortsatt likhet, er det de oppnådde poeng i siste løp som er avgjørende.

Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således protesteres på poengberegningen.

6. Mesterskapspremier

De tre beste i hver klasse tildeles mesterskapspremie.
Det deles ikke ut premie til førere i klasser med færre enn 3 deltakere.

Premie vil bli utdelt ved personlig fremmøte på annonsert premieutdeling etter endt sesong. Ikke fremmøtte deltakere vil motta diplom i etterkant.

Ved spørsmål til dette KNA Mesterskapsreglement rettes disse til KNA SU på e-post: post@kna.no.