Internasjonalt førerkort

Ved kjøring utenfor EØS/EU området er det fortsatt mange land som krever internasjonalt førerkort, selv om det ikke er uvanlig at EU-modellen av nasjonalt førerkort godtas. Innenfor EØS/EU området, særlig i de nye EU-landene, kan det anbefales å ha med internasjonalt førerkort, som fungerer som en oversettelse av det norske førerkortet. Enkelte land kan kreve internasjonalt førerkort ved leie av bil.

Internasjonalt førerkort finnes i to varianter. Et utstedes etter Genevekonvensjone av 1949 og et etter Wienkonvensjonen av 1968.

I Europa krever Russland, Albania og Moldova internasjonalt førerkort. Det anbefales også i østeuropeiske land for øvrig.

I mange land utenfor Europa er internasjonalt førerkort obligatorisk. Det gjelder f.eks. Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Egypt, Filippinene, Gambia, India, Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Malaysia, Mexico, Namibia, Peru, Singapore, Sør-Afrika, Tanzania og Thailand.

I andre land anbefales internasjonalt førerkort, eller det kreves av forsikringsselskapene eller av bilutleierne, selv om det ikke er lovpålagt. Det gjelder f.eks. Canada, Cuba, Hongkong, Kenya, Mosambik, New Zealand, Sri Lanka og USA.

De fleste aktuelle landene aksepterer 1968-modellen av internasjonalt førerkort, men land som bl.a. Japan og Thailand krever 49-modellen.

Se hvilke førerkort du kan benytte i ulike land (med reservasjon for endringer).

Er en tvil om hvilke regler for førerkort som gjelder i landet en skal til, kan en ta kontakt med vedkommende ambassade for å forhøre seg om hva som kreves.

Internasjonalt førerkort kan bare utstedes til søkere med fast bopel i Norge og som har gyldig norsk førerkort eller gyldig førerkort fra et annet EØS-land. KNA utsteder internasjonale førerkort til medlemmer og ikke-medlemmer. Det internasjonale førerkortet er normalt gyldig i tre år (ett år etter 1949-modellen) og forutsetter gyldig nasjonalt førerkort.  Et internasjonalt førerkort utstedt i Norge er ikke gyldig her i landet.

Ved utstedelse av internasjonalt førerkort må du framlegge:

  • Passfoto, i svart/hvitt eller i farger med hvit bakgrunn, ansiktet skal dekke 70-80 % av bildeflaten og størrelse skal være ca. 35 x 45 millimeter
  • Førerkort, ev. attestert kopi av gyldig norsk førerkort (begge sider)
  • Opplysninger om folkeregistrert bostedsadresse i Norge og fødested

Ved bestilling per post er leveringstiden ca. en uke (bestillingsskjema). (Faktura vedlegges utsendelse av det internasjonale førerkortet, til ikke-medlemmer).

Ved frammøte på KNAs kontor utstedes internasjonalt førerkort på stedet (betaling: kort, vipps eller kontanter). KNA har kontor i Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo, og kontortiden er mandag-fredag kl. 0900-1500. Klikk her for kart.
Postadresse: KNA, postboks 6322 Etterstad, 0605 Oslo, telefon: 21604900, e-post: kna@kna.no.

Priser for utstedelse av internasjonalt førerkort (ved postforsendelse kommer porto i tillegg);

3-årig internasjonalt førerkort, 1968 konvensjonen: 
Medlemmer                         kr. 180,-
Ikke-medlemmer                 kr. 280,-

1-årig internasjonalt førerkort, 1949 konvensjonen: 
Medlemmer                         kr. 180,-
Ikke-medlemmer                 kr. 280,-

Last ned bestillingsskjema for Internasjonalt førerkort her