Treningstider 2021

Avdelinger

KNA Nordvest har følgende treningstider for 2021

MANDAGER *       kl. 17.00 – 20.00
ONSDAGER          kl. 17.00 – 20.00
LØRDAGER          kl. 12.00 – 18.00

Mandager * er for trenings-cadetti, cadetti og ferske førere i øvrige klasser. Partallsuker er det åpent for prøve kjøring med leie av kart i klassene cadetti og mini.

Onsdag og lørdag er for erfarne førere i alle klasser

All aktivitet ved KNA Nordvest er basert på dugnad, derfor vil en kunne finne «hull» i kalenderen hvor vi ikke har klart å oppdrive treningsansvarlig. To timer før treningsstart, skal treningsansvarlig være oppført for at treningen skal kunne gjennomføres. Med mange aktive medlemmer er det nødvendig med en differensiering i kjøredager for mer effektiv trening, samt økt sikkerhet.

Lenke til oversikt over treningsansvarlige per trening:

https://knanordvest-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/leder_knanordvest_no/Eb91V5RNhPxJqY7E7UmNt9oBwsffi058-Oyn3aKa3qM8rg?rtime=ejKVDq052Ug

PRISER FOR TRENING (EGEN GOKART)

Trening enkelt dager kr 200,-
Årskort alle klasser kr 800,-
Årskort familie alle klasser kr 1200,-

Årskortet gjelder også for treningsdagen før løp.

PRØVEKJØRING OG ENGANGSLISENS

Engangslisens * (til NBF) Alle klasser kr 100,-
Engangslisens foresatte (førere under 18 år – til NBF) Alle klasser kr 100,-
Leie av go-kart for prøve kjøring og praktisk prøve ved lisens-kurs (cadetti og mini): Alle klasser kr 200,-

Enganglisens bestilles digitalt på følgende adresse: https://www.bilsportlisens.no/produkt/trening-karting/