Stor aktivitet hos KNA Solør Motorsport

Avdelinger

Det har vært et travelt år med mye aktivitet hos KNA Solør Motorsport. De har blant annet arrangert NM og RallyX Nordic runde i billøp, bygget nytt jurytårn, sanitæranlegg og utvidet parkerings -og campingareal.

– Så langt i sesongen har vi stått som arrangør av 2 SSer under Rally Sweden, 3. NM runde i Crosscart, og ikke minst har vi vært arrangør av 4. runde i RallyX Nordic.  Dette ble et fantastisk flott arrangement, med meget positive tilbakemeldinger fra team og utøvere, sier Stig Johansen leder i KNA Solør Motorsport. 

Flere utøvere fra avdelingen gjorde det bra under RallyX Nordic på Finnskogbanen. Ben Philip Gundersen, ledet store deler av helgen, men havnet på en 5.plass etter en punktering. Thomas Holmen gjorde også en bra innsats og tok 8. plass. 

– Det er blitt lagt ned utrolig mye jobb av frivillige fra klubben og lokale folk fra bygda. Det er bare å ta av seg hatten for innsatsen de har lagt ned i denne jobben og jeg er veldig stolt av klubben min KNA Solør Motorsport, sier Ben Philip Gundersen i en pressemelding etter løpet. 

Dugnad og støtte fra eksterne  

– Vi er totalt avhengig av mange dugnadstimer til hvert eneste arrangement, og vi må bare rose alle som har stilt opp. Vi er også avhengig av støtte fra lokalt næringsliv, og ikke minst kommunen.  All honnør til kommunen som virkelig har stilt opp for klubben på alle måter.  Det lokale næringsliv har også sett nytten av å ha en aktiv motorsportsklubb, og bidrar med alt de kan, sier Johansen. 

Nytt på Finnskogbanen det siste året: 

  • Total renovering av sanitæranlegget  
  • Rivning av gammelt og bygging av nytt racekontroll/jurytårn 
  • Klargjøring til RallyX Nordic 
  • Planering av område som ble ryddet for skog, for større utvidelse av parkerings/campingarealet. 
  • Legging av flere meter med fiberrør, samt sløyfer for tidtagningsutstyr. 

Nedstripping av sanitæranlegg ble gjort på dugnad, på det meste deltok hele 30 personer.  Gjenoppbygging ble foretatt av fagfolk. Avdelingen retter en stor takk til Sparebankstiftelsen Hedmark som støttet med kr 100 000,- til arbeidet, og ikke minst Allservice Solør som virkelig sto på sånn at anlegget ble ferdig. Til RallyX Nordic måtte avdelingen også legge ned flere meter med fiberrør, samt sløyfer for tidtagningsutstyr. Dette ble også gjort på dugnad, men en stor takk må rettes til Bernt Gundersen Graveservice som stilte maskiner og utstyr til disposisjon. Rivingen av det gamle Racekontroll/jurytårnet ble tatt på dugnad, det nye er fabrikksbygd av Bredesen Opset, men ble satt på plass ved dugnadsarbeid. Til rydding av skog og planering ble en lokal entreprenør leid inn, avdelingen gjorde arbeidet med planleggingen selv. 

 
– Vi takker alle som har bidratt og spesielt folk fra avdelingen -vi hadde ikke klart dette hvis ikke det hadde vært for deres innsats, avslutter Johansen. 

Kommende arrangementer:  

  • 31. august – 1. september: 5. runde av NM i Rallycross og NM Shortcar  
  • 7. – 8. september: Finnskogfestivalen i Bilcross og RCN 

I tillegg til løp er det nærmest ukentlige åpne treningskvelder på Finnskogbanen.