Isbanekjøring

Avdelinger

Vi arrangerer isbanekjøring gjennom vinteren for våre medlemmer. Her kan du trene på å mestre egen bil på vanskelig føre, eller leke deg og teste egne og bilens grenser i trygge omgivelser.