Invitasjon til årsmøte – KNA Stavanger

Avdelinger

Årsmøtet 2024 avholdes tirsdag 12. mars kl. 19:30

Saker til behandling i h.h.t. vedtektene

Sted: Thon Partner Hotel, Sandnes