Verkstedenes prisopplysningsplikt Publisert

onsdag 9. juli 2014 kl. 15:04

Alle verksteder plikter å gi prisopplysninger i de tilfeller det er praktisk mulig å gi slik informasjon. Bileiere er ikke godt vant med verken prislister eller faste priser for verkstedtjenester. Hvis du har opplevd at verkstedet er lite villig til å besvare spørsmålet: Hva koster det?, så er du i godt selskap med mange andre bileiere.

Forskrift
Det er en forskrift om prisopplysninger for tjenester. Av denne forskriften fremkommer det blant annet, at verkstedet skal opplyse om prisene for de tjenester som utføres hvis det er praktisk mulig. Prisinformasjonen skal gis ved prisoppslag eller en lett synlig prisliste for kunden. Alle priser skal inkludere deler og materialer, arbeid og eventuelle hjelpemidler som inngår i tjenesten. Prisen skal også inneholde merverdiavgift og eventuelle andre tillegg.

Varierende priser
For de tilfeller der prisen kan variere, så skal verkstedet oppgi laveste og høyeste pris. Dette vil ofte være tilfelle ved reparasjon av eldre biler fordi korrosjon, skitt og tidligere reparasjoner kan påvirke tids- og materialbruk. Dessuten vil prisene kunne variere ut fra biltype selv om man taler om samme type jobb. Det kan for eksempel være forskjell på å bytte clutch på en bil med forhjulstrekk hvis motoren må taes ut, sammenliknet med å bytte clutch på en bil med bakhjulstrekk der mellomakslingen og girkassen må taes ut.

Timepris
Hvis det ikke er praktisk mulig å opplyse om prisen på en tjeneste, så skal verkstedet i stedet opplyse om hvordan prisen blir beregnet. For eksempel ved å opplyse om timeprisen inkludert alle tillegg. Eksempler på jobber det er vanskelig å opplyse om pris på er, motorfusk, kald- eller varmstart problemer, ulyder i motor, drivverk eller hjuloppheng, elektriske og elektroniske feil.

Spesifisert regning
Når det gjelder regningen, så har du krav på en spesifisert regning som er så klar og tydelig, at du kan kontrollere hvilke varer og tjenester som er levert. Dette gir deg muligheten til å se hvordan totalprisen er fremkommet.

Forbrukerombudet skal overvåke verkstedbransjen
Forbrukerombudet har varslet at de vil overvåke at verkstedbransjen etterlever plikten til å gi oppdatert prisinformasjon. Denne overvåkingen skal i følge Forbrukerombudet skje etter 1. mai 2006.