Statsbudsjettet 2019

mandag 8. oktober 2018 kl. 16:11

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett.

FOTO: Illustrasjonsbilde forside Statsbudsjett kilde: statsbudsjettet.no 

Her er noen av forslagene knyttet til bil og vei:

  • Regjeringen foreslår å bevilge 37,1 milliard kroner til veiformål i 2019. Dette er en økning fra 2018 på 3,2 prosent. Av den foreslåtte bevilgningen går 31,7 milliarder kroner til Statens vegvesen og 5,4 milliarder kroner til Nye Veier AS. Det er forslått 19 millioner kroner til Vegtilsynet.

 

  • Mer vei for pengene og reduksjon i vedlikeholdsetterslepet.
    Regjeringen fortsetter satsningen på vedlikehold og investeringer i vei. I forslaget åpnes det for over 100 km med firefeltsvei og reduksjoner i vedlikeholdsetterslepet på vei med ytterligere 1,8 milliarder kroner.

 

  • Fylkene skal selv administrere fylkesveiene.
    Regjeringen har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesveiene skal overføres til de nye fylkeskommunene. Det er fylkene som har det juridiske og økonomiske ansvaret for veiene. Regjeringen har konkludert med at den delen av sams veiadministrasjon som gjelder fylkesveiene, i helhet skal overføres til fylkeskommunene. Overføringen er en del av regionreformen, hvor flere statlige oppgaver blir overført til de nye fylkeskommunene.

 

  • Alle satser i engangsavgiften inflasjonsjusteres, med 1,5 %.

 

  • Det innføres vrakpantavgift for lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner.

  

– Vi er glade for å se at det er foreslått en økning i midler til veiformål for neste år. 87% av all persontrafikk foregår på vei, og ambisjonen er stadig reduksjon i antall ulykker, derfor er dette viktig, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.

 

 

 

Les også: Bilavgiftene øker mindre enn fryktet i 2019.