Statens vegvesen trekker tilbake EU-godkjenningen for 170 kjøretøy

onsdag 18. september 2019 kl. 08:56

Avdekket kontrollfusk ved et verksted i Sandefjord.

FOTO: KNA

Statens vegvesen sender i disse dager ut brev til 170 bileiere om at kjøretøyet deres er feilaktig godkjent i PKK/EU-kontroll.

I forbindelse med en tilsynssak med et godkjent kontrollorgan i Sandefjord har Statens vegvesen, i tett samarbeid med verkstedets ledelse, avdekket at en ansatt har godkjent et stort antall kjøretøy uten at virksomheten er sikre på om kjøretøyene faktisk har vært inne til kontroll.  

For disse aktuelle kjøretøyene er kontrolldata overført fra kontrollorganet til Statens vegvesen for godkjenning, uten at kontrollorganet har utført en vurdering av alle de kontrollpunkter som er oppført i kontrollinstruksen og som er aktuelle for kjøretøyet. Det betyr at de godkjente periodiske kjøretøykontrollene i disse tilfellene er å anse som ugyldige og vil derfor måtte trekkes tilbake.  

På bakgrunn av det som er avdekket må disse kjøretøyene kontrolleres på nytt for å få en evt. gyldig EU-godkjenning.