Salg av bruktbil

onsdag 9. juli 2014 kl. 11:49

Tips:

 1. Vis frem bil, hjul og annet utstyr i rengjort stand.
 2. Finn frem alle dokumenter som vognkort, servicehefte, bilag for utførte reparasjoner, årsavgift, EU-kontroll og eventuelt mangellapp.
 3. Undersøk bilens listepris (kontakt KNA) og kontroller gjerne denne med bilannonsepriser.
 4. Vær ærlig og fortell alt du vet om bilen og dens historie.
 5. Hvis kjøper skal prøvekjøre bilen, forviss deg om at han/hun har førerkort og ellers er i stand til å kjøre bilen. Bli med under prøvekjøringen.
 6. Skriv salgskontrakt. Skriv/Kryss av at ”bilen overtas i den stand den er på salgstidspunktet.”
Skriv at du anbefaler kjøper å undersøke/bytte registerreim (hvis motoren har registerreim). Hvis oppgjør og levering skal skje senere, skriv når og hva som skjer hvis fristen ikke overholdes.
 7. Hvis det er økonomiske heftelser på bilen. Ta kontakt med finansieringsselskapet og undersøk restgjeld og praktisk fremgangsmåte for sletting av heftelsen(e).
 8. Sørg for at du mottar Salgsmelding og send den eller lever den til Trafikkstasjon umiddelbart.
 9. Sørg for at du mottar alle pengene før du leverer bilen og undertegner salgsmelding etc. Bankremisse, penger overført til konto eller kontanter er å anbefale.
 10. Si opp forsikringen.

Garanti:
Garanti er en frivillig ordning som kan avtales mellom selger og kjøper. En garanti skal gi kjøperen rettigheter utover/i tillegg til de rettigheter kjøper allerede har etter forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Helt uavhengig av garantien, så kan kjøper reklamere med hjemmel i forbrukerkjøpssloven eller kjøpsloven.


Det er sjelden privatpersoner gir kjøper garanti, men hvis du allikevel ønsker å gjøre det, så merk deg følgende: Spesifiser klart og tydelig hva garantien omfatter, eventuelle vilkår, samt når garantitiden utløper.

Kjøpsloven:
Kjøpsloven regulerer kjøp, herunder kjøp av bruktbil der selger opptrer som privatperson. Bestemmelsene i kjøpsloven gjelder ikke for så vidt annet følger av avtalen. Utgangspunktet er således avtalen mellom selger og kjøper. Kjøpsloven supplerer avtalen.

Hvis kjøper reklamerer:

 1.           Merk at reklamasjonsfristen etter kjøpsloven er 2 år.
 2.           Krev skriftlig reklamasjon fra kjøper.
 3.           Krev dokumentasjon på at mangelen var til stede på leveringstidspunktet.

Ta kontakt med KNA for en nærmere vurdering av reklamasjonen.
Hvis reklamasjonen er berettiget:

Dersom det foreligger mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, så kan han blant annet kreve:

 1. Retting av mangelen eller omlevering eller prisavslag eller heving og erstatning.
 2. Kjøper kan også holde kjøpesummen tilbake for å dekke krav som følge av mangelen.