KNA støtter MC-dugnad mot ulykker

onsdag 24. juli 2019 kl. 15:42

På initiativ fra Statens vegvesen har flere ulike etater og organisasjoner startet en «dugnad» for å bidra til bedre trafikksikkerhet for motorsyklister, blant disse er KNA. Målet er en fortsatt reduksjon av antall MC-ulykker.

FOTO: NMCU

Til tross for at 2018 ble et år med færre hardt skadde og drepte på MC enn tidligere år, har den positive utviklingen på trafikksikkerheten for motorsyklister stagnert i de senere årene. Det er i tillegg en utfordring at motorsyklister utgjør en større og større andel av alle drepte og hardt skadde trafikanter.

Solid deltakerliste
På initiativ fra Statens vegvesen er det derfor startet en «MC-dugnad» for å bidra til bedre trafikksikkerhet for motorsyklister, med fortsatt reduksjon av antall ulykker. Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Motorsykkelimportørenes Forening, Norsk MC-forhandlerforening og NAF MC er representert fra motorsykkelbrukernes side. I tillegg er Kongelig Norsk Automobilforbund, Trygg Trafikk, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Nord universitet, Trafikkforum, Utrykningspolitiet og altså Statens vegvesen med på dugnaden.

Flere på veiene
– Bilistene bør, på denne tiden, være oppmerksomme på at det er flere motorsykler ute på veiene. Bilistene må huske å se i speilene, overholde vikeplikten og heller vente noen sekunder ekstra, enn å ta sjansen på å kjøre ut i et kryss hvis det kommer en motorsykkel, sier generalsekretær i KNA Børre Skiaker.

Husk at det kan være mer utfordrende å se og vurdere farten til en Motorsykkel, sammenliknet med en bil.

Ulykkestrenden
Norge er fortsatt et av landene i verden hvor det er tryggest å kjøre motorsykkel i, og helt siden slutten av 1990-tallet har det vært en fin nedgang i antall MC-ulykker. Men denne fine trenden har stagnert de fem siste årene. Målsetningen med MC-dugnaden er å få til en ytterligere nedgang i MC-ulykkene igjen, sier styreleder i NMCU, Odd Terje Døvik.

Utforkjøring i sving
I første dugnadssamling ble det sett på noen aktuelle budskap til norske motorsyklister. Det ble tydelig at budskapet måtte rettes mot å unngå utforkjøringer i sving. Statistikkene er nemlig klar på dette området: De siste 10 årene har utforkjøringer dominert ulykkesstatistikken (40 % av de alvorlige ulykkene). Og 3 av 4 utforkjøringsulykker skjer i sving.

De konkrete tiltakene som dugnaden er i gang med er:

  • I perioden 2015-2017 ble 168 personer drept eller hardt skadd i utforkjøringsulykker. Statens vegvesen har gjennomgått alle dødsulykkene, og fortsetter i samarbeid med NMCU, arbeidet med å gjøre en undersøkelse blant de hardt skadde i den samme perioden. Formålet er å få best mulig kunnskap om årsaker og medvirkende årsaker til at det ble en alvorlig ulykke, for å bruke kunnskapen til virkningsfulle tiltak.

  • Med den kunnskapen dugnadsgruppen har i dag, utvikles det av Nord universitet, NMCU, Motorsykkelforhandlernes forening, Trafikkforum, ATL og NAF, øvingsoppgaver som skal motivere motorsyklister til å øve seg for å bli en god motorsyklist. Oppgavene kan benyttes av motorsyklisten alene, eller sammen med andre når man kjører på felles turer. Oppgavene vil bli tilgjengelig både digitalt og på trykk. Øvingsoppgavene vil markedsføres og distribueres av alle MC-dugnadens deltagende etater og organisasjoner.

  • Det utvikles korte «budskap» som skal bevisstgjøre motorsyklister om den reelle risiko det er å kjøre på to hjul, og tips til handling som kan bidra til å unngå at ulykker skjer. Vedlagt er første «budskap», som dugnadsgruppen vil markedsføre og distribuere til motorsyklistene.

  • Det vil utvikles flere korte «budskap» som kan brukes i år, og i årene som kommer.