KNA roser Statens Vegvesen

tirsdag 15. oktober 2019 kl. 11:29

KNA mener Statens Vegvesen gjør en riktig og viktig jobb når de analyserer hvilke typer svinger som oftest medfører ulykker. Faktainformasjon om hvor ulykker skjer og årsaken til ulykkene, samt hva som påvirker skadeomfanget er viktig for å kunne arbeide målrettet med trafikksikkerhetsarbeid sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.

Bilde: Generalsekretær i KNA Børre Skiaker FOTO: KNA 

Det er ikke overraskende at lange svinger og spesielt de som blir krappere etter hvert medfører større risiko for ulykke. At mange førere har en tendens til å kjøre litt for fort inn i svingene øker risikoen ytterligere for ulykke i nettopp slike svinger. Resultatet av Statens Vegvesen sitt arbeid kan brukes aktivt i arbeidet med å forebygge ulykker. For eksempel kan dette brukes til å stille spørsmål om hvilken informasjon føreren bør få før slike svinger (skiltinformasjon) og omtales i både opplæringen og i informasjonskampanjer. Videre kan denne kunnskapen benyttes når man konstruerer nye veier.

 

KNA ser at Statens Vegvesen gjennom flere år har vist at de retter blikket mer mot vegkonstruksjon og tilgivende sideterreng. Dette er like viktig som bilens innebygde sikkerhet og førerens kjøreferdigheter sier Skiaker.

Se artikkel om Statens Vegvesens arbeid knyttet til svinger her.