KNA på FIA konferanse

tirsdag 14. mai 2019 kl. 14:07

For første gang i historien ble fellesmøte for både FIA Sport og FIA Mobility klubber arrangert. KNAs generalsekretær deltok på møtet i Sun City 29. april- 3. mai, og var taler under FIA smart driving challenge.

FOTO: FIA

Hele 470 representanter fra 161 FIA medlemsklubber var tilstede i Sør-Afrika. Vertskapsklubben var Automobile Association of South Africa (AASA) med støtte fra Motorsport South Africa (MSA). Det er et ønske fra FIA om at medlemsklubber fra både Sport og Mobility skal komme nærmere hverandre og samarbeide i tiden fremover. Under konferansen ble det holdt flere foredrag, work-shops og diskusjonspanel.

FIAs president Jean Todt.

Smarte byer
FIA Smart Cities handler om fremtidsrettet og bærekraftig byutvikling. Målet er å gjøre byene mer mobile, rene, effektive og trygge. Diskusjoner rundt teknologi, transport og ferdsel i byene stod sentralt på agendaen under møtet i Sun City. Det ble sett nærmere på konkrete eksempler og utvikling av smarte byer løsninger. Mengden data som kommer fra forflytning av kjøretøy, smarttelefoner, bygninger og fra infrastruktur er økende. Nøkkelen for å finne gode løsninger til smarte byer er blant annet å analysere, tolke og utrykke disse dataene.

Talenter
Fremtidens motorsport, hvordan man kan utvikle talenter og få flere unge inn i sporten var tema som ble diskutert. Det var fokus på hvilke tiltak man kan gjøre i oppfølgingen av talenter for å få dem helt til topps.

– Medlemsklubbene i FIA har en viktig rolle når det gjelder å oppdage talenter, men vi må i tillegg lytte til utøverne for å finne ut hva som fungerer for dem som individer, sa Tom Kristensen ni ganger Le Mans vinner.

Unike muligheter
Motorsporten har unike muligheter til å gjøre positive endringer, blant annet ved å henvende seg til politikere. Sport er et nyttig verktøy for å lære oss alle noe verdifullt. Det er også et nyttig instrument for å få til sosiale endringer i samfunnet, i ulike land og mellom ulike kulturer.

– Først av alt må man legge til rette for offentlig transport, ikke bare motorsport show, men også for utviklingen av ingeniør-oppdagelser og den utrolige teknologien som kommer ut av sporten. Dette må forklares til regjeringen, hvis de skal kunne forstå sportens vide bidrag, sa Rt Hon Lord Peter Hain som er tidligere minister for Labour Party i England.

(t.h.) FIAs visepresident for sport Graham Stoker og Rt Hon Lord Peter Hain.

Bærekraftig bilsport
Innen bilsporten er det fokus på miljø og bærekraft. Formula E er en spydspiss innen bilsporten og innen teknologi utvikling. Elektriske gokarter har også vært testet ut i Tyskland. Hvordan man kan få flere kvinner og unge inn i motorsport, både som ingeniører, teknisk kompetanse og utøvere var også et tema.

KNAs generalsekretær Børre Skiaker (i midten) under FIA Smart Driving Challenge Workshop.

Smart kjøring KNA work-shop
KNAs generalsekretær Børre Skiaker bistod under FIA Smart Driving Challenge (SCD) work-shop. FIA SDC er en global konkurranse for den vanlige bilisten. Gjennom å bruke egen bil, smarttelefon, FIA SMART-appen og en OBD-brikke – kan bilister over hele verden være med  å konkurrere mens de bruker bilen i hverdagen. Det handler om å kjøre smart, sikkert og miljøvennlig. Hver deltaker velger ett team som de vil tilhøre. Teamene ledes av profesjonelle rallysjåfører som Petter Solberg (KNA) og Oliver Solberg. De gir tips og coacher sitt team for å bli en av de tre beste lagene. De tre beste lagene og førerne kommer til å møtes i en stor finale i desember 2019. KNA er blant en av fire klubber som ble valgt ut til å fronte konkurransen. Man kan melde seg på konkurransen på: www.fiasmartdrivingchallenge.com/knanorge/ Det ble også konkurranse i FIA SDC under konferansen.