KNA på årsmøte i den internasjonale bilorganisasjonen FiA

mandag 9. desember 2019 kl. 11:31

Første uken i desember deltok KNA-representanter på årsmøtet til den internasjonale bilorganisasjonen FiA i Paris, et arrangement hvor KNA har deltatt siden begynnelsen av 1920-årene. 

Høyt på agendaen stod fremtidens transportformer, særlig utfordringene knyttet til selvkjørende biler, utviklingen av elektriske drivlinjer og datateknologi. Det samme gjorde FiAs egen modell for bærekraftig mobilitet, også kjent som «Smart Cities».

I tillegg var forurensning, miljø og sikkerhet sentrale temaer, både innen mobilitet og motorsport. På begge områder kan bilindustrien dra nytte av utviklingsarbeidet som utføres innen motorsportmiljøene.

Forbundets viktige innsats for å få flere kvinner til å delta i motorsport ble også trukket frem da man i løpet av 2019 har registrert en økt kvinneandel innen flere grener.

KNA har vært medlem i FiA siden 1908, og er den eneste norske bilorganisasjonen med både mobilitets- og sportsmedlemskap.