Kjøp av bruktbil

fredag 22. januar 2010 kl. 11:42

Noen tips til deg som skal kjøpe bil

 1. Undersøk bilens tilstand. Se, prøvekjør og still spørsmål.
 2. Undersøk om bilen er EU-godkjent, her. Still spørsmål, be om dokumentasjon, kontakt eventuelt Trafikkstasjon.
 3. Undersøk bilens historie. Still spørsmål, undersøk serviceheftet og annen dokumentasjon, kontakt eventuelt Trafikkstasjon og tidligere eier(e).
 4. Undersøk om det er økonomiske heftelser knyttet til bilen. For eksempel ikke betalt årsavgift (kontakt Trafikkstasjon)og/eller andre økonomiske heftelser kontakt Brønnøysund registeret, eller sjekk dette på Skatteetaten.no.
 5. Forviss deg om at selger er eier av bilen. Still spørsmål, sjekk vognkort og legitimasjon.
 6. Trenger du finansiering, vurder Bilfinans.
 7. Sørg for at du mottar alle nøkler til bilen. Still spørsmål og før inn i kjøpekontrakten antall mottatte nøkler.
 8. Sørg for at du mottar skriftlig kjøpsavtale.
 9. Tegn forsikring på bilen før du henter den.
 10. Sørg for at du mottar salgsmelding og send den eller lever den til Trafikkstasjonen umiddelbart.
 11. Betal med bankremisse eller overfør penger direkte til bileierens Bankkonto, etter at du har mottatt alle dokumenter.
 12. Undersøk bilen etter at du har mottatt den.

Garanti:

Garanti er en frivillig ordning som kan avtales mellom selger og kjøper. En garanti skal gi kjøperen rettigheter utover/i tillegg til de rettigheter kjøper allerede har etter forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Helt uavhengig av garantien, så kan kjøper reklamere med hjemmel i Forbrukerkjøpsloven eller Kjøpsloven.

Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven:

Forbrukerkjøpsloven regulerer forbrukerkjøp. ”Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet” (forbrukerkjøpsloven § 1, 2.ledd). ”Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet” (forbrukerkjøpsloven § 1, 3.ledd).

Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig. Det betyr at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av forbrukerkjøpsloven (forbrukerkjøpsloven § 3, 1.ledd). 
Kjøpsloven regulerer kjøp, herunder kjøp av bruktbil der selger opptrer som privatperson (kjøpsloven § 1). Kjøpsloven er ikke ufravikelig slik som forbrukerkjøpsloven. Bestemmelsene i kjøpsloven gjelder ikke for så vidt annet følger av avtalen (kjøpsloven § 3).

Reklamasjon
Kjøpers reklamasjonsrett er hjemlet i forbrukerkjøpsloven § 27 og kjøpsloven § 32 (bestemmelsene er ikke like). Hvis du ønsker å reklamere på en kjøpsrettslig mangel, så må du gjøre dette innen rimelig tid (så raskt som mulig) etter at du oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den. Skriv et brev til selger når du oppdager mangelen, det må fremkomme at du reklamerer og hva du reklamerer på.

Reklamasjonsfrist:
Den absolutte reklamasjonsfristen etter forbrukerkjøpsloven er 2 år, eller 5 år hvis tingen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år (for eksempel hvis det er tale om elektroniske styrings-komponenter m.m.).

Den absolutte reklamasjonsfristen etter kjøpsloven er 2 år.Unntak gjelder for begge lovene for de tilfeller der selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Kjøpsrettslig mangel:
Mangel i juridisk forstand er ikke alltid i samsvar med dagligtalens begrep. Mangel er et juridisk begrep som blant annet kan innbefatte; dårlig kvalitet, konkrete feil, feil som viser seg etter hvert, feil opplysninger, manglende opplysninger, økonomiske heftelser m.m. Utgangspunktet for mangel- vurderingen er avtalen mellom kjøper og selger. Bilens tilstand og andre forhold må sammenlignes med det kjøper og selger har avtalt. 

Hvis det er avvik mellom det som er avtalt og det kjøper har mottatt, så kan det være tale om en mangel i juridisk forstand. Mangelen må ha vært til stede ved risikoens overgang, det vil i praksis ofte være det tidspunkt bilen ble levert til kjøper.

Hvis det er en kjøpsrettslig mangel:
Dersom det foreligger mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, så kan han blant annet kreve: Retting av mangelen eller omlevering eller prisavslag eller heving og erstatning. Kjøper kan også holde kjøpesummen tilbake for å dekke krav som følge av mangelen.