Hvordan bli KNA-klubb?

tirsdag 15. november 2016 kl. 09:59

Er dere en gruppe enkeltpersoner eller en klubb som ønsker å bli en del av KNA, da ønsker vi dere velkommen. Som KNA klubb vil dere bli tilknyttet NBF (Norges Bilsportforbund) og dere kan arrangere billøp, men også engasjere dere i andre bil- og kjøreaktiviteter. KNA har 26 lokalavdelinger i Norge, men har plass til flere. Ta kontakt med oss!

Lyst til å etablere en KNA-avdeling?
KNA-avdelinger kan konsentrere seg om bilaktiviteter og spesifikke bilsportgrener som interesserer en bestemt gruppe, eller mer generelle grener. Avdelinger kan arrangere bilsportløp, skape -og delta på sosiale arenaer rundt bil og bilkjøring, involvere seg i bilpolitikk, eller veteranbiler. Avdelingens representanter kan også engasjere seg i ulike tillitsverv i KNA. KNAs administrasjon gjør det enkelt for dem som ønsker å drive en avdeling. Administrative funksjoner, som medlemssystem, sentralbord, hjemmeside og mye mer håndteres sentralt. KNA har gode samarbeidsavtaler og medlemstilbud som er viktig for deg og bilen din.

Hvordan bli KNA-avdeling?
Hvis en eksisterende bilklubb eller avdeling ønsker å bli en del av KNA, bør styret i klubben ta utgangspunkt i norm for vedtekter for KNA-avdelinger som ligger her og tilpasse denne. Hvis en gruppe personer vil starte en KNA-avdeling bør denne, som et minimum, bestå av 4 personer for å etablere et styre. Og den bør ha et ønske og potensiale til å bli flere. Gruppen må også ha noen tanker om hva avdelingen skal drive med. Deretter må en enkel søknad, som inneholder litt om gruppen, aktiviteter, antall medlemmer og tilholdssted sendes inn sammen med vedtekter, til e-post: sigurd@kna.no eller pr. post til KNA v/Sigurd Lie, Pb. 6322 Etterstad, 0605 Oslo.

Kontakt oss:
Ønsker du eller dere å snakke med oss om å bli en del av, eller starte egen KNA-avdeling, ta kontakt med Markeds –og medlemsansvarlig Sigurd Lie på mob. 901 80 110 eller KNAs sentralbord tlf. 21 60 49 00.

For mer info om KNA se:
Kna.no
KNAs historie leser du her!
KNA Facebook
KNAs norm for avdelingsvedtekter
KNAs Bilpolitisk program Eller ta kontakt med oss!