12 mil med nye skogsbilveier i fjor

mandag 29. mai 2017 kl. 10:47

Ikke siden 2002 har det blitt bygd og rustet opp så mange kilometer skogsbilvei som i fjor. Investeringene er doblet på seks år.

I en nyhetssak på regjeringen.no 27. mars 2017 kan vi lese at 122 km nye skogsbilveier og 421 km gamle veier som er rustet opp. Det har norske skogeiere oppnådd i arbeidet med å forbedre skogsbilveiene i 2016. Av en samlet investering på 222 millioner kroner ble 87 millioner kroner finansiert med tilskudd.

Hedmark og Oppland på topp
Skogeierne i Hedmark ferdigstilte mest nye bilveier i 2016, med 31 km, etterfulgt av Oppland, Telemark, Vest-Agder, alle med 11 km. Oppland topper statistikken for opprusting av de eldre skogsbilveiene, med 87 km, etterfulgt av Hedmark (65 km), Buskerud (46 km), Østfold (38 km) og Nord-Trøndelag (29 km).

Kjøreglede
KNA håper mange kjøreinteresserte vil få glede av disse skogsveiene. Kanskje blir noen av veiene å finne på ”De Hemmelige Turistveiene” kartet vårt, etter hvert.