Styret, kontaktpersoner og årsgodkjennere

Styret for 2018

Styreleder Roger Bjørklund 

Tlf 901 855 89

 

Nestleder 

Glenn Michael Solberg

Tlf 

920 33 085

Kasserer

Håvard Udnæseth

Tlf

905 75 140

Styremedlem

Bjørn Yngve Bjørneseth

Tlf

908 75 679

Styremedlem

Bjarne Finsrud

Tlf 

988 88 877 

Varamedlem

Stig Johansen

   

Varamedlem

Aleksander Bredesen

   

Varamedlem

Ronny Kalfoss

   

Varamedlem

Halvor Sagmoen

   

Varamedlem

Tom Andre Berntsen

 

Junior-representant

Kristine Udnæseth 

   
       

 E-mail:

post@knasolor.no

Leie av banen: Kontakt Ronny Kalfoss på tlf  476 06 182

Årsgodkjennere i klubben er:

Geir Ove Korntorp Tlf 907 74 947

Tom Gransjøen Tlf 469 67 032

Ronny Kalfoss Tlf 476 06 182

Finn Arne Tellesholmen Tlf 911 72 960

Herbjørn C. Haug Tlf 957 82 142