Årsmøte

KNA Solør Motorsport innkaller til årsmøte søndag 24. februar kl. 17.00. Møtet holdes på Kilen skole.

Forslag på kandidater til styret meldes inn til leder av valgkomiteen, Anders Lien tlf 411 24 060, epost anders@familenlien.com innen 10. februar.

Saker til årsmøte må være styret i hende innen 17. februar. Sendes på epost til post@knasolor.no