Om KNA Oslo og Omegn

KNA Oslo og Omegn tilbyr at mangfold av tjenester innen bilglede, bilsport og familiehygge.

Aktiv bilpolitikk, spennende arrangementer og attraktive fordeler gir oss mange fornøyde medlemmer.

KNA Oslo og Omegn arrangerer blant annet:

  • Cuper
  • Billøp
  • Ulike typer kurs
  • Klubbarrangementer
  • Hyggetilstelninger som teateraften og ball
  • Felles reiseopplevelser i forbindelse med ulike arrangementer

Vi tilbyr også svært gunstige medlemsfordeler til alle våre medlemmer.  Se medlemsservice!

Våre møter og representasjoner holdes i erværdige KNA Scandic Hotell Oslo
- vårt eget KNA-hotell.

KNA har ca 3.500 betalende medlemmer opptatt av bilsport, bilhold og bedrede kår for bilisten. Bilpolitikk, nyheter om bil og bilglede er det sentrale for oss!