INVITASJON TIL ÅRSMØTE I KNA OSLO OG OMEGN 28. Feb. 2018

onsdag 14. februar 2018 kl. 14:45

KNA OSLO OG OMEGN INVITERER TIL ÅRSMØTE

Onsdag 28. februar kl. 19.00

på Scandic Hotell Solli, KNA-hotellet