Vilkår - Medlemskap

Medlemskapet og alle medlemsfordelene er personlige. KNA Veihjelp følger bilen som er registrert på medlemmets bostedsadresse. Alle som kjører medlemmets bil har krav på KNA Veihjelp forutsatt at medlemmet har et medlemskap som inkluderer KNA Veihjelp, og bilen er registrert på medlemmets bostedsadresse.

Medlemmer under 15 år må ha foresattes godkjennelse.

Et medlemskap kan overføres til en annen person under følgende forutsetninger:

  •  Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle, partner eller samboer overta medlemskapet kostnadsfritt frem til neste forfall.
  •  Mellom ektefeller, partner og samboere når det foreligger skriftlig fullmakt fra medlemmet
  •  Endring av navn må skal skje skriftlig.

ENDRING AV MEDLEMSKAPET

Ved endring av medlemskapet innenfor betalt medlemsperiode (kontingentår) avregnes mellomværende etter hvor lang tid som gjenstår av opprinnelig kontingentår. 

MEDLEMSKAPET GYLDIGHET

Medlemsåret løper fra januar til desember. Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig fra betalingsdato og til angitte medlemsperiodes utløp. Kontingenten forkortes forholdsmessig etter når på året du melder deg inn.

Faktura sendes ut i god tid før forfall, vanligvis 3 uker før betalingsfrist. 
Kontingenten må være betalet innen forfall for at medlemskapet skal løpe videre med alle medlemsfordeler.

Dersom kontigenten ikke er betalt innen forfall kan medlemmet ikke gjøre krav på tjenester eller medlmesfordeler levert av KNA eller sine KNA´s samarbeidspartnere.

Innbetalt kontingent regnes som forfalt og refunderes ikke. Dog refunderes normalt kontingent inntil 1 måned etter betalingsdato ved dødsfall eller alvorlig sykdom.