KNA - for ekte bilglede

KNA kan hjelpe deg som bilist

Vi i KNA jobber politisk for å bedre vilkårene for bilister, først og fremst med fokus på økt trafikksikkerhet. Vi er et høringsorgan som har kjempet for bilistenes rettigheter i Norge i over 100 år. Vi var helt sentrale i bilismens barndom i Norge, og så sent som våren 2018 var vi med på å påvirke Høyre til å ikke øke engangsavgiften på bensin- og dieselbiler.

Privatbilismen i Norge er under press. Høyere bompengesatser, parkeringsforbud, bilfrie sentrum og manglende prioritering av å vedlikeholde på fylkesveier er stikkord i dagens politiske debatt. Vi i KNA er en viktig partner for bilistene, som alltid vil tale bilistenes sak i Norge.

Videre knytter vi til oss attraktive samarbeidspartnere for å kunne tilby våre medlemmer gode betingelser på bilrelaterte produkter og tjenester. Med veihjelp fra Norges største assistanseselskap, Viking, er du trygg hvis det skulle oppstå problemer med bilen i Norge og resten av Europa. I tillegg er vi bilsportens viktigste støttespiller i Norge.

Bli en del av KNA du også!

Velg et medlemskap tilpasset deg

Under finner du informasjon om våre ulike medlemskapsvarianter. Prisen for første års medlemskap avhenger av når på året du melder deg inn. Faktura for neste års medlemskap sendes ut november hvert år med betalingsfrist 20.12.XX. Bestiller du et medlemskap i oktober, november eller desember, gjelder medlemskapet ut inneværende år, samt for neste år.

Medlemskapet er først gyldig når fakturaen er betalt.

KNA Familiemedlemskap

Med familie menes: ektefelle, samboer, registrert partner og hjemmeboende barn. Familiemedlemskapet tilbys til en gunstig pris og knyttes til hovedmedlemmet, og har samme rettigheter og fordeler som hovedmedlemmet, men det er bare hovedmedlemmet som mottar medlemsbladet. Familiemedlemmene mottar egne medlemskort, mens kontingenten betales samlet med hovedmedlemmet.
Innmelding gjøres under innmelding av hovedmedlemskapet.