KNA kritisk til økt dieselavgift

torsdag 10. mai 2007 kl. 13:15

Mens regjeringen gir med den ene hånden, tar den med den andre. For ett år siden oppmuntret man til kjøp av dieselbiler. Nå skal de som fulgte oppfordringen straffes.

Salget av dieseldrevne biler har hatt en enorm vekst det siste året som et resultat av omleggingen av engangsavgiften. Nå skal de som fulgte oppfordringen om å velge diesel straffes ved at dieselavgiften økes med 25 øre per liter. Det er ufint spill, sier informasjonssjef Hallgeir Raknerud i landets eldste bilorganisasjon KNA. 

KNA er kritiske til at det som ble lansert som riktig for ett år siden, ikke er riktig i dag. 

-For ett år siden var det bare CO2-utslipp man hadde fokus på da bilavgiftene ble endret. Nå er det den lokale forurensingen som veier tyngst. At man innfører en differensiert årsavgift er etter vår mening galt. Når det er utslipp og miljø som er motivasjon bør man klare seg med å avgiftsbelegge bruken. For en dieselbil uten partikkelfilter som kjøres 3 000 km i året skal man nå betale 430 kroner mer i årsavgift for enn en bil med partikkelfilter som kjøres 40 000 km i året. Det henger ikke på greip, sier Raknerud.

Hevingen av vrakpanten for eldre og tyngre dieselbiler og busser er et skritt i riktig retning. Men KNA mener det er en dråpe i havet. 

-I følge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken så dreier det seg om drøye 5 000 personbiler, inkludert veteranbiler. Det sier seg selv at det ikke vil få noen stor miljømessig gevinst. Derimot venter vi med lengsel på at vrakpanten økes til 5 000 kroner for alle biler. Det forventer vi skjer fra 2009, sier Hallgeir Raknerud.

Bompenger står for over halv-parten av veiinvesteringene

I sitt budsjettforslag innfrir regjeringen løftene i Nasjonal Transportplan, men bilistenes bompenger blir den viktigste bidragsyteren til veiinvesteringer i 2008. 

-Med 5,44 milliarder i bompenger vil dette utgjøre 50,4% av investeringene i veisektoren neste år. Det er et tankekors sett i lys av Veglovens paragraf om statens ansvar for veiprosjekt, sier informasjonssjef Hallgeir Raknerud i Kongelig Norsk Automobilklub. Regjeringen foreslår også at 710 millioner fra bompengene skal brukes til tiltak for kollektivtransport.

Totalt foreslår regjeringen å bruke 15,43 milliarder på veisektoren neste år. Av dette skal 5,34 milliarder brukes til riksveginvesteringer, altså 100 millioner mindre enn det som kommer fra bompengeselskapene. 

-Regjeringen skal ha ros for at den også i denne omgangen nesten oppfyller løftene i Nasjonal Transportplan, men vedlikeholdsetterslepet er på drøye 28 milliarder. Nivået for vedlikeholdsinnsatsen videreføres i forhold til årets budsjett, men i følge tall fra Statens Vegvesen skulle bevilgningen til vedlikehold vært 700 millioner høyere om ytterligere forfall skal stoppes, og det er alvorlig mener Raknerud.