KNA Bil- og Trafikkpolitisk program 2011-2014

lørdag 1. januar 2011 kl. 13:22

KNA er opptatt av å fremme bilens sak overfor myndighetene, både gjennom media og direkte. Vi tar blant annet opp saker som har sammenheng med bilavgifter, veistandard, trafikksikkerhet og miljø. Les mer i vedlagte PDF som du finner under vedlegg på høyre side.