Hva betyr statsbudsjettet for bilister?

søndag 9. oktober 2011 kl. 16:41

Det er ingen revolusjon sett med bilisters øyne i forslaget til statsbudsjett for 2012 som ble lagt frem i dag. Noen endringer i engangsavgift, spesielt for diesel-biler, økning i vrakpanten og bevilgninger til veiene som forventet. 

Det helt nye er at Regjeringen vil innføre en NOX-komponent i engangsavgiften fra 2012. Dette får spesielt utslag for dieselbiler. Gjennomsnittlig er det beregnet at denne NOX-avgiften vil bety 650 kroner for en bensinbil og 3 300 kroner for en dieselbil. 
Samtidig blir det lavere avgift for effekt. Det betyr at biler med større motorer får en reduksjon av engangsavgiften. Den bilen som får størst avgiftsreduksjon samlet er Porsche Panamera Turbo S PDK. For denne modellen går samlet engangsavgift ned med drøye 146 000 kroner. Dette er stikk i strid med hva som har vært praksis de siste årene, da slike biler har fått en sterk avgiftsskjerpelse. For bilister med en mer vanlig lommebok betyr dette i praksis at dieselbiler med 2 liters motor vil få en reduksjon i avgiften, mens biler med 1,6 liters dieselmotorer vil få en skjerpelse. 

-Man kan vel ikke si annet enn at myndighetene vingler i sin bilavgiftspolitikk. Det virker for eksempel ikke troverdig når man skylder på manglende kunnskap om utslipp fra dieselbiler som årsak til at disse er premiert de siste fire årene. Et annet moment er at en dieselbil som står rolig i garasjen ikke har utslipp i det hele tatt, så i KNA mener vi at mer av avgiftene må vris over på bruk og ikke det å kjøpe en bil, sier KNAs generalsekretær Hallgeir Raknerud.

Årsavgiften
Årsavgiften får kun en prisjustering. For bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter er økningen på 45 kroner, fra 2 840 til 2 885 kroner. 

Dieselavgiften holdes lav
Mange hadde nok trodd at dieselavgiften ville øke. Men bensinavgiften økes med 1,5% og diselavgiften med 1,7% så det vil fortsatt være om lag en krone lavere avgift på diesel enn bensin her i landet.

Vrakpanten økes
Regjeringen foreslår å øke vrakpanten med 500 kroner. Vrakpanten har vært 1 500 kroner helt siden 1998, men nå er forslaget altså 2 000 kroner fra neste år. 

Omregistreringsavgiften
Omregistreringsavgiften reduseres med i gjennomsnitt 5% for personbiler. Nyttekjøretøy får en større reduksjon, opp mot 20%. I følge budsjettforslaget vil dette gi staten 185 millioner kroner mindre i inntekt i 2012.

16,3 milliarder til vei
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa skryter av nytt løft for samferdsel (samme overskrift på pressemeldingen som i fjor!). Det foreslås å bruke 16,3 milliarder til veiformål, mot 15,1 milliarder i inneværende år. Det er en økning på 8%, så samferdsel er en vinner i budsjettforslaget. Av de 16,3 milliardene skal 7 milliarder brukes til investeringer på riksveinettet. 

-Regjeringen anslår at summen av bompenger og andre eksterne finansieringskilder til å bidra med 5,8 milliarder, så dette tilskuddet er nå snart like stort som statens bevilgning på 7 milliarder. Det er et tankekors, mener Raknerud.