Gratis bruktbiltest til lånekunder

tirsdag 30. oktober 2007 kl. 13:01

Norske finansieringsselskaper går nye veier i sin kundepleie, og for å sikre sine lån. Handelsbanken Finans lokker nå med gratis bruktbiltest til lånekunder som kjøper bruktbil, i tillegg til gratis årsmedlemskap i en stor bilorganisasjon.

Det er hard konkurranse om lånekundene, og finansieringsselskapene er kreative i kampen om nye kunder. Det er samtidig viktig for finansieringsselskapene å sikre sine utlån, og å tilby sine kunder trygghet i tillegg til lånet. Dette er bakgrunnen for at Handelsbanken Finans nettopp har inngått et samarbeid med If Skadeforsikring og Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).
 
Nordmenn som låner til bruktbilkjøp i Handelsbanken Finans får nå If bruktbiltest inkludert. Testen gir et bevis på bilens tekniske tilstand, og utføres på et av de 700 merkeverkstedene If har inngått samarbeidsavtale om bruktbiltest med. Testen er viktig både for bilkjøper og finansieringsselskap fordi den også forteller om bilens eventuelle svakheter eller mangler.
 
- Når vi gir billån må både bilkjøper og vi som långiver være sikker på at bilen har en verdi som harmonerer med nivået på lånet. Vi har hatt eksempler på at biler vi har lånefinansiert har kollapset etter kort tid. Dette har satt grå hår i hodet både på bilkjøper og oss. Bilkjøper kan ha et høyere billån enn reell verdi på bilen, mens vi har manglende sikkerhet for lånet vi har gitt. Det er derfor av felles interesse at bilen gjennomgår bruktbiltest, før lån gis, sier direktør Tom Jensen i Handelsbanken Finans.
 
- Bilkjøpere som lar bilen gjennomgå If Bruktbiltest vil få en meget god pekepinn på bilens teknisk standard. Det gir forutsigbarhet når det gjelder fremtidig reparasjonsbehov, og vil dermed i høy grad påvirke den enkeltes privatøkonomi. For de bilkjøpere som i tillegg vil gardere seg mot uventede reparasjonsutgifter, er det også mulig å avtale kjøp av Bruktbilgaranti i If. Garantien dekker reparasjoner av feil som oppstår i garantiperioden eller som ikke ble oppdaget da bilen gjennomgikk testen, sier prosjektleder Alfred Bakken i If. 
 
- Vi er opptatt av våre medlemmers ve og vel, og derfor er vi positive til gratis bruktbiltest for bilkjøpere som skal ta opp lån, sier informasjonssjef Hallgeir Raknerud i KNA. - Gratis bruktbiltest vil gi bilkjøper klare signaler om bilens tekniske standard, og dermed fremtidig reparasjonsbehov. Testen vil føre til at folk med lite kunnskap om bruktbil slipper å kjøpe "katta i sekken", sier Raknerud.