Økte bevilgninger til veg og bane i Statsbudsjettet 2014

fredag 8. november 2013 kl. 13:38

KNAs medlemmer er opptatt av trafikksikre og effektive veier. Det er derfor svært velkomment med økte bevilgninger til vei. Bedre vedlikehold og reduserte bompenger taes imot med takk, men det kanskje mest spennende regjeringen presenterer er oppbygningen av et infrastrukturfond og etableringen av et utbyggingsselskap for store samferdselsprosjekter.

Pressemelding: «Tilleggsforslag – statsbudsjettet 2014: Økte bevilgninger til veg og bane»  Les mer