Vegtilsynet markerte fristillelse

tirsdag 7. februar 2017 kl. 14:21

Vegtilsynet ble fristilt fra Statens vegvesen 1. januar i år. Dette ble markert på Voss kulturhus mandag 23. januar. KNA var til stede sammen med Samferdselsministeren, Vegdirektøren, representanter fra Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Statens havarikommisjon, NAF, Opplysningsrådet for veitrafikken og de ansatte i Vegtilsynet.

Berit Opheim og Rannveig Djønne slo an tonen og framførte det de presenterte som et bestillingsverk, som viste seg å være et vegfaglig musikalsk relevant verk for vokal og torader.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa i sitt innlegg at han var glad den nye organiseringen var på plass, at han trodde den ville gi et bedre tilsyn, og en enda mer troverdig praksis. Selv om det ikke har vært et tema til nå, mente ministeren at man ikke lenger trenger å frykte habilitetskonflikter.

Ministeren sa at departementet var godt fornøyde med jobben Vegtilsynet har gjort siden starten i 2012. Med forholdsvis små ressurser har tilsynet gjort sine oppgaver bra, og som risikobasert tilsyn klart å prioritere de viktige sakene.

Han pekte også på at utvikling innen ITS vil påvirke krav til utforming vegen, og at Vegtilsynet ville få en rolle med å se samsvar mellom teknologisk utvikling og krav til vegene.

Bilde: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. FOTO: Vegtilsynet.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen fortalte hvilke alternativer Vegdirektoratet hadde vurdert for lokalisering av Vegtilsynet, og at han hadde vært usikker på om Voss var et riktig valg når det gjaldt å trekke til seg tilstrekkelig kompetanse. Her innrømmet han å ha tatt feil. Han mente også at det styringsmessige skillet mellom Vegtilsynet og Statens vegvesen hadde fungert godt fra starten, og at Vegtilsynet hadde utøvd et faktabasert tilsyn med gode og grundige rapporter.

Bilde: Terje Moe Gustavsen. FOTO: Vegtilsynet.

Regionvegsjef i Region vest, Helge Eidsnes, var invitert til å holde et innlegg om hvordan det hadde vært å være tilsynspart og å motta tilsynsrapporter.

Eidsnes mente at dialogen med Vegtilsynet hadde vært god. Han mente at tilsynet har en respektfull tilnærming, bygger på fakta, og kjente seg igjen i de rapportene som var rettet mot Region vest. Det er riktignok ubehagelig å bli konfrontert med at ikke alt var på plass, men han innså læringsverdien av tilsynene. Som eksempel viste han til at regionen nå også gjør stikkprøver på vegen utenom arbeidstid, som en følge av tilsyn mot oppfølging av driftskontrakter. Også Eidsnes påpekte at Vegtilsynets rapporter var faktabaserte, og at man ikke falt for fristelsen til å overdrive for å skape overskrifter i media.

Bilde: Regionvegsjef i Region vest, Helge Eidsnes. FOTO: Vegtilsynet

Hans Erik Ringkjøb er ordfører på Voss, men har også en samfunnsvitenskapelig doktorgrad og bakgrunn som forvaltningsrevisor. Han hadde en uhøytidelig, men også faglig, gjennomgang av nytten med tilsyn, der budskapet var at tilsyn foregår på alle livets områder, og at tilsyn i alle sammenhenger er viktig for å bidra til læring og forbedring.

Bilde: Hans Erik Ringkjøb er ordfører på Voss. FOTO: Vegtilsynet.

Til slutt i markeringen tok interesseorganisasjonene ordet. Direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken, Øyvind Solberg-Thorsen, uttrykte sin støtte til Vegtilsynet, og framhevet behovet for tilsyn også med de fylkeskommunale veien. Stig Skjøstad i NAF var også glad for å ha fått et uavhengig Vegtilsyn, og ville gjerne at NAF til disposisjon for Vegtilsynet dersom Vegtilsynet for eksempel hadde behov for statistikk. Børre Skiaker i KNA hadde bare hørt positive ting om Vegtilsynet og mente tilsynet måtte fortsette med arbeidet slik det blir gjort i dag.

Bilde: Direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken, Øyvind Solberg-Thorsen. FOTO: Vegtilsynet.

Bilde: Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker. FOTO: Vegtilsynet.