Statsbudsjettet for 2018

torsdag 12. oktober 2017 kl. 14:22

Mye bra i veibudsjettet, men KNA frykter standarden på Fylkesveiene blir dårligere. KNAs veipolitiske arbeid gjøres gjennom samarbeid med andre organisasjoner i OFV.

FOTO: OFV

Regjeringen viderefører veisatsingen i budsjettforslaget, og tar dermed landet i riktig retning. Veibudsjettets andel av statsbudsjettet får en betydelig økning, fra 2,2 prosent i 2015 til 2,7 prosent i 2018. Men heller ikke denne gang satses det tilstrekkelig på det viktige fylkesveinettet. Les mer i OFVs nyhetsberv, her.