Slik bygger du din egen KitCar i Norge

torsdag 30. april 2015 kl. 18:50

I 2013 ble forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy vedtatt. Forskriften tro i kraft 1.1. 2014 og fra da av fikk privatpersoner mulighet til å bygge kjøretøyer til eget bruk. Forskriften gjaldt ikke byggeprosjekter som var påbegynt før denne dato.

Før det kunne man restaurere, ombygge og reparere, men altså ikke bygge opp et nytt kjøretøy fra grunnen av uten at man måtte gjennomføre en rekke dyre tester og tilfredsstille samme krav som for nye biler.

Dette kan du bygge
Forskriften gjelder bygging av kjøretøy, som er nærmere spesifisert som MC og bil. I forskriften settes det krav til både søkeprosess og dokumentasjon.

Dersom du ønsker å bygge et kjøretøy selv for bruk på offentlig veg, må du kunne fremvise en grundig plan, og må få godkjennelse for denne planen før byggestart.

I forskriften stilles det også tekniske krav til kjøretøyene som må oppfylles, men det vil bli lempet på tekniske krav innenfor rammen av det som er «trafikksikkerhetsmessig forsvarlig». Kit cars og amatørbygde kjøretøy som bygges etter vanlige byggemønster vil kunne godkjennes etter samme prinsipp som amatørbygg i for eksempel Sverige og England.

Du må søke om godkjennelse av prosjektet til godkjenningsmyndighetene, som er trafikkstasjonene. For å sikre likebehandling vurderes alle søknader av en sentral spesialistenhet i Statens vegvesen, SFOOR (Spesialistgruppe For Ombygde, Oppbygde og Reparerte kjøretøy). Dersom prosjektet ditt godkjennes, vil du følges opp med kontroller gjennom byggeperioden.

Dette vil det koste
I forskriften er det vedtatt en begrensning på hvor mange kjøretøy som kan godkjennes etter denne ordningen årlig. Begrensningen er lagt til maks 100 biler og 130 MC-er.

Det vil imidlertid ikke bli gratis med oppfølging og besiktigelser hos godkjenningsmyndighetene. Fire oppfølginger og godkjenninger koster 6.000 kroner i kontrollgebyr for selvbygget bil. I tillegg kommer øvrige avgifter til Toll- og avgiftsdirektoratet, altså engangsavgiften og årsavgiften.

Enhver bil som er godkjent av Statens vegvesen, må også ansvarsforsikres og forsikringsbransjen plikter å tilby ansvarsforsikring for disse bilene.

Dette var en kort oppsummering og planlegger du å sette i gang selv, kan du begynne med  å lese fra følgende linker. Lykke til!

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-10-1217


Informasjon rundt engangsavgiften finner du på Toll sine hjemmesider (se pkt 9.3) :

http://toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=279174&epslanguage=no

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Amatorbygg

Søknadsskjema amatørbygd BIL.pdf

Søknadsskjema byggesett BIL.pdf

 

(Med forbehold om endringer i reglene)