Landsmøtet i Asker

tirsdag 24. april 2018 kl. 15:42

KNAs Landsmøte 21.-22. april ble åpnet av president Finn Eirik Eilertsen, og med hilsen til Kongen. Det siste er en lang tradisjon i Norges første og eldste bilklubb KNA.

Landsmøtet fant sted på Holmen Fjordhotell, i strålende sol og flotte omgivelser. Rundt 80 representanter fra KNAs avdelinger, komiteer, og hovedstyret var samlet denne helgen, sammen med spesielt inviterte gjester.

Strategi
KNAs strategi var blant sakene som ble behandlet på Landsmøtet. Det var bred enighet om å fortsette arbeidet med medlemsvekst og prioritere oppgavene som fremkommer av klubbens formålsparagraf. KNA skal også utvikle Tyrigrava som hovedkontor og møteplass for entusiaster og andre interesserte. Dette gjøres i samarbeid med Norsk Veteranvognklubb. I tillegg ble det frigjort midler til en større oppgradering av KNA Oddane Sand Camping.

Hovedstyret i KNA
Sittende president Finn Eirik Eilertsen ble gjenvalgt som president. I presidentens tale fremhevet Eilertsen at han med stor ydmykhet ser frem til å fortsette arbeidet med det nye Hovedstyret.

Bilde: Generalsekretær (t.v.) Børre Skiaker som holder presentasjon om Tyrigrava. Og KNAs Hovedstyre på podiet.

Tyrigrava
Tyrigravas historie og KNAs fremtidige planer for stedet ble presentert. Det ble uttrykt at eksisterende aktivitet skal ivaretas og at nye aktiviteter og tilbud skal utvikles.

Bilde: Middagen på lørdag kveld.

Samlet
Til middag lørdag kveld var alle deltakere på Landsmøte samlet, sammen med spesielt inviterte. Tilstede var blant andre tidligere presidenter i KNA, representanter fra klubber med KNA klubbmedlemskap, representanter fra organisasjonene NBF, NMK og NAF. Det ble tildelt utmerkelser under middagen, til Årets avdeling 2016 som var KNA Aust-Agder og Årets avdeling 2017, som var KNA Halden. Begge avdelingene mottok Årets avdeling plakett og gavesjekk.

Bilde: KNAs president Finn Eirik Eilertsen overrekker plakett og blomster til leder, Kristian Seterøy, i Årets avdeling 2016 KNA Aust-Agder.

Bilde: KNAs president Finn Eirik Eilertsen (t.v.) og KNAs ordfører Arild Hansen (t.h.) overrekker plakett og blomster til leder, Bjørn Haugeby (midten), i Årets avdeling 2017 KNA Halden.

Bilde: KNAs president Finn Eirik Eilertsen, NAFs president Fredric Andersen og NBFs president Per Madsen.

Prosjektmidler
Fordelingen av prosjektmidler til avdelingene er viktig for utviklingen av baner og klubbaktiviteter i KNA. I år ble prosjektmidler tildelt KNA Telemark, KNA Varna, KNA Solør Motorsport og KNA Haugaland.

Engasjement i avdelingene
Jorunn Ingebretsen, leder i KNA Varna, presenterte avdelingens historie og prosjektet med utvidet bane. KNA Varna Kart Ring er nå 1030 meter og eneste bane i Norge med bro. I tillegg til den nye banen er også fasilitetene rundt banen oppgradert. Både lekeplass og en ny ballbinge er kommet på plass, slik at barna på banen også kan drive annen aktivitet. Lederen i KNA Varna fremhevet et spesielt godt miljø med stor dugnadsinnsats og et lokalsamfunn som virkelig stiller opp og støtter klubbens aktivitet.

Leder i KNA Kongsvinger, Even Wiger, presenterte deler av avdelingens 90 år lange historie med produksjon av veiskilt, «hemmelig» rally arrangement og aktiviteter som lisenskurs, utstillinger og «cars and coffe» treff, samt de store arrangementene som Rally Finnskog, Rally Norway, og klubbens rolle under dagens Rally Sweden.

Landsmøtet ble avsluttet med lunsj på søndag. Neste landsmøte blir i 2020, det holdes landsmøte annet hvert år.