KNA på FIA Mobility Konferanse

torsdag 12. oktober 2017 kl. 16:12

25.- 29. september deltok KNA, som FIAs representant i Norge, på FIA Mobility Conference i Tokyo sammen med 250 andre deltakere, 84 klubber og 30 foredragsholdere fra tilsammen 83 forskjellige land.

FOTO: FIA


Bilde: FIAs president Jean Todt snakker til deltakerne under konferansen.

 Blant de viktigste sakene som ble diskutert var hvordan bilklubbene bør endre seg for å overleve i fremtiden. Her diskuteres medlemsfordeler, klubbtilhørighet, retningen på klubbenes utviklingsarbeid og hvordan man kan samarbeide om miljø og trafikksikkerhet fremover.


Bilde: World Council for Automobile Mobility and Tourism (WCAMT).

– Det er avgjørende at bilklubbene oppleves som relevante og nyttig for medlemmene. Det var stort fokus på miljø, trafikksikkerhet og effektiv transport - da elektrifisering, digitalisering og automatisering av bilparken blir fremhevet som nært forstående i flere store byer, sier generalsekretær i KNA Børre Skiaker etter å ha deltatt på konferansen. Det er også interessant å høre at Tokyo ønsker å overraske verden med fremtidens automatiserte transportløsninger vist under OL i 2020, sier Skiaker.

Individuelle behov
Blant foredragsholderne var Clive Humby, sjef for datavitenskap i Starcount, som mener at utfordringen for klubbene, er å være relevant for hvert medlems individuelle behov.

 

– Den virkelige utfordringen i dag, er at vi har så mye som er gratis via internett. De tjenestene vi tidligere kjøpte erstattes nå med gratis tjenester som Tripadvisor for eksempel, sier Humby.

Humbys råd til klubbene er å bli flinkere til å lese og bruke data. Relevans er nøkkelen og klubbene må bli flinkere til å forstå undergrupper og være relevante for dem, samtidig som man må ha med seg at folks behov endrer seg raskere enn før.

Smarte byer og effektivisering
Monty Metzger, sjef og grunnlegger av Digital leaders Ventures, som er involvert i FIA Smarte Byer, mener det er viktig å komme raskt på banen, slik at vi kan forberede infrastrukturen og transporten i fremtidens byer. Hele tre billioner mennesker flytter til byer de neste ti-årene. Hvis ikke vi lykkes med å skape smarte byer, vil de med tiden kollapse, eller infrastrukturen vil bryte sammen.

FIA Smarte Byer har avholdt konkurranser for Start-Up firmaer, og tror disse kan være med å skape endring i fremtidens byer. Flere hundre forslag er kommet inn. Det har vært foreslått løsninger med autonome biler, el-biler, industrialisering av Internett av Ting – og delingstjenester.

I de tre konkurransene, som har vært avholdt så langt, var vinnerne: 1. Econduce, i Mexico – en delingsplatform for elektriske scootere. 2. OnTruck, i Berlin – et Über-lignende firma for logistikk, og 3. Wavelite, i Montreal – en chip som kan redusere strømbruk med opp til 1000 ganger. 

– Jeg tror det er essensielt for alle bilklubber å jobbe med Start-Ups. For å lære hvordan de legger strategier og for å bruke eksemplene deres til å bygge innovative forretningsmodeller, sier Metzger.

Samarbeid om trafikksikkerhet
Det ble diskutert hvordan klubber kan samarbeide med andre organisasjoner for å oppnå mål innen trafikksikkerhet. Koichiro Kakee, assistent for viseminister for internasjonale avtaler og det Japanske ministeriet for Land, Infrastruktur, Transport og Turisme, snakket om videreformidling av suksessfulle trafikkregler fra Japan til andre land.


Bilde: Saul Bilingsley, Dave Cliff, Torine Creppy, Koichiro Kakee og Miquel Nadal. 

– Japan er et av de tryggeste landene å kjøre i. Dette har vi oppnådd gjennom mange år med arbeid og investering i infrastruktur, sa Kakee. Og fortsatte,  – Regjeringen ville dele erfaringer og suksessen med andre land i Verden. I Thailand for eksempel, basert på befaringer ulike steder der, kunne vi gi råd til forbedring av skilting, infrastruktur og promotering av trafikksikkerhets kampanjer.

Flere av talerne, var enige om at en av hovedutfordringene ved å jobbe med internasjonale samarbeidsprosjekter kan være å forstå kulturelle ulikheter.

– Et politisk parti kan ha motsatt mening om en sak, for eksempel når det gjelder fartsgrense. Du må ha en sterk kulturell forståelse – en sak som betyr noe for en gruppe, betyr ikke nødvendigvis det samme for en annen. I Bogota i Colombia, for eksempel, fant vi ut at det største problemet ikke var ulykker, men det var biltyveri på veien. Konsekvensene av dette var dermed, at relativt høy fart ble forbundet med trygghet, sa Dave Cliff sjef for Global Road Safety Partnership.