KNA Klubbforsikring for veterankjøretøy

tirsdag 31. oktober 2017 kl. 09:19

- Veterankjøretøyeiere i Norge får billig forsikring

Bilde: Generalsekretær Børre Skiaker (til høyre) i KNA er fornøyd med avtalen som nå er signert med Jack Skallerud Bråthen i WaterCircles forsikring.

Kongelig Norsk Automobilklub lanserer «KNA Klubbforsikring» - en ny forsikring som er spesialtilpasset klubbmedlemmenes kjøretøy, og som styrker økonomi og handlingsrom for selve klubben. 

- Vi har invitert en rekke veterankjøretøy- og merkeklubber til et samarbeid som sikrer klubbenes medlemmer en rekke fordeler, sier generalsekretær Børre Skiaker i Kongelig Norsk Automobilklub. - Vi vet hvor utfordrende det er å skaffe midler til den daglige driften av en frivillig klubb og vi ønsker å vise at vi verdsetter dette engasjementet. Derfor har vi laget en forsikring som gjør at 3% av premiesummen et klubbmedlem betaler går direkte til klubben. Uansett hvilke typer forsikringer klubbmedlemmet har gjennom oss.

Tar godt vare på ting
KNA går nå sammen med WaterCircles Forsikring som har Norges absolutt beste spisskompetanse på forsikring av entusiastkjøretøy. Begge parter understreker at dette blir et langsiktig samarbeid som klubbene og deres medlemmer har gode fordeler av. Prisen på en kaskoforsikring i denne gruppen starter på kr 495,-.
- Grunnen til den lave premien er at all statistikk og erfaring viser at veterankjøretøyeiere tar bedre vare på tingene sine enn folk flest, sier administrerende direktør Jack Skallerud Bråthen i WaterCircles Forsikring. - De skal derfor betale mindre for alle sine forsikringer enn øvrige forsikringstakere.  

Bilde: Norge har rundt 250 veterankjøretøyklubber, og 150.000 registrerte veterankjøretøy på to eller flere hjul ute på veiene.

Fordel for klubb og enkeltmedlem
- Vi tror at dette er et verdifullt bidrag som vil styrke klubb-økonomien, gi rom for flere aktiviteter samtidig som klubben lokalt blir mer attraktiv for både eksisterende og potensielle medlemmer, sier Skiaker. 
KNA har som interesseorganisasjon i 110 år arbeidet for rettighetene til alle i Norge som har- eller disponerer et kjøretøy.  I 1907 tok KNA initiativet til at kjerreveier ble åpnet for motoriserte kjøretøyer, og deltok i arbeidet med import av kjøretøy, kjøreopplæring og produksjon av skilt. KNA opprettet Norges Bilsportforbund og var initiativtaker til opprettelsen av Trygg Trafikk og Opplysningsrådet for veitrafikk, og var førende i kravet om ansvarsforsikring for alle motoriserte kjøretøy på norske veier.
- Vi er høringsinstans og besvarer høringer om kjøretøy, vei, motorsport og opplæring, sier generalsekretær Børre Skiaker. - I tillegg deltar KNA på de viktigste foraene om kjøretøy og vei. Dette vil komme enkeltmedlemmene til gode gjennom høringssvar og myndighetskontakt for å ivareta bruken av våre tekniske kulturminner på både to og flere hjul.

Ta kontakt for mer informasjon og klubbavtale, som sikrer dine medlemmer fordelene:
Sigurd Lie på sigurd@kna.no eller mobil 901 80 110. KNA sentralbord: 21 60 49 00. Se også kna.no/klubb