FM-båndet slukkes i løpet av 2017

onsdag 15. juni 2016 kl. 15:36

DAB+

Stortinget har bestemt at FM-båndet skal slukkes i løpet av 2017. Slukkingen begynner i Nordland 11. januar og avsluttes i Troms og Finnmark 13. desember. Etterhvert som FM-båndet slukkes blir riksdekkende radio kun distribuert via DAB.  FM-radio er fortsatt det mest vanlige i norske biler.  Pr. i dag har ca. 730.000 biler en DAB-radio eller –adapter.

DAB i bil

Bileiere må ha en DAB+-radio i bilen for å høre riksdekkende radio etter 2017. Alle bilradioer kan oppgraderes til DAB+ og det finnes mange type løsninger: nye bilradioer med DAB og såkalte DAB-adapter, som oppgraderer den gamle radioen. Biladaptere finnes både som enkle plug-in-løsninger og som helintegrerte moduler. De enkleste løsningene installerer man selv. Integrerte løsninger bør monteres profesjonelt.

Utskiftingstakten er økende, selv om FM-radio fremdeles mest vanlig i norske biler. Om lag 29 prosent av bileierne oppgir å ha DAB i bilen. Av de som ikke har DAB-radio, sier om lag 60 prosent at de vil oppgradere til DAB ved FM-slukking. (Digitalradioundersøkelsen Q1 2016, Digitalradio Norge)

Det anbefales å tenke radio-oppgradering i god tid før FM-slukking. Alle som tilbringer mye tid i bil, vil møte et varierende FM-mottak gjennom hele 2017. FM-signalene vil forsvinne på ulike tidspunkt og skape hull i mottaket for den som kjører over lengre strekninger. Med DAB-radio i bilen forblir imidlertid radiomottaket som før. Ved å gjøre oppgraderingen tidlig unngår man kø. Det kan bli stor pågang ved FM- slukking.