Bilavgiftene øker mindre enn fryktet i 2019

fredag 7. september 2018 kl. 14:15

KNA kan med glede meddele at bilavgiftene øker mindre enn fryktet i 2019, i forbindelse med den varslede endringen av målemetoder for utslipp (WLTP).

BILDE: KNAs generalsekretær Børre Skiaker FOTO: KNA 

– Vi er svært glade for at biler med bensin og dieselmotorer likevel ikke blir belastet med høyere avgifter. Biler med fossilt brennstoff er ikke til å unngå i dagens veitrafikk, og disse kjøretøyene har allerede høye avgifter, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.

Regjeringen legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på CO2-utslipp målt etter nye regler (WLTP) til 2020. Dette betyr at det også i 2019 vil være utslippsverdier som tilsvarer dagens testmetode (NEDC) som skal ligge til grunn for beregningen av CO2-komponenten i engangsavgiften på biler.

Dette kom onsdag frem i en pressemelding fra regjeringen, hvor finansminister Siv Jensen (FrP) blant annet uttrykte at det behov for mer tid til å sikre en best mulig overgang fra gammel til ny målemetode. Dette er også KNAs syn.

– KNA jobber kontinuerlig for bilistenes interesser gjennom nasjonale og internasjonale fora. Sammen oppnår vi resultater sier KNAs Generalsekretær Børre Skiaker.