Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Årets tall er sammenlignbart med første halvår i 2015 – året med færrest trafikkdrepte siden 1947.

- Utviklingen de siste årene viser at det stadig blir færre drepte i trafikken i Norge, selv om det kan variere noe fra år til år. Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Møteulykker og utforkjøringer

Møteulykker og utforkjøringer tar flest liv og utgjør 71 % av dødsulykkene hittil i år.

Ulykkene fordeler seg relativt jevnt utover landet, men foreløpig er det ingen omkomne i Aust-Agder eller Finnmark. Flest ulykker har det vært i Rogaland og Hordaland, begge med fem omkomne.

Flest ulykker har skjedd med personbil, mens det foreløpig ikke er noen drepte på lett motorsykkel, ATV, traktor eller i buss.

Lavest tall i Europa

Sammen med Sveits har Norge den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa.

- Vi har jobbet målrettet i mange år, både med kampanjearbeid, kontroller langs vei, trafikkopplæring og sikre nye og oppgraderte veger, og det skal vi fortsette med. Men det avhenger også av deg som kjører – kjører du etter forholdene, holder deg under fartsgrensen, husker bilbelte og kjører rusfritt, bidrar du til betydeligere økt trafikksikkerhet både for deg selv og andre, sier Ranes.

Tall og fakta

48 mennesker omkom i trafikken første halvår 2017:

 

ALDERSFORDELING ULYKKER 
Aldersgruppe Antall drepte 
 0-15 år 1
 16-24 år
 25-44 år 12 
 45-64 år 14 
 65 år og eldre 14 

Én med alder ukjent.

TRAFIKANTTYPE
Trafikanttype Antall drepte
Fotgjenger 6
Sykkel 3
Moped 1
MC 9
Personbil 24
Bobil/Varebil 3
Tungbil 1
Annet 1

 

TYPE ULYKKE
Type ulykke Antall drepte
Møteulykke 19
Utforkjøring 15
Kryssulykke 3
Påkjøring bafra 0
Fotgjengerulykke 6
Annet 5

 

FYLKESVIS FORDELING AV DØDSULYKKER
Fylke Antall drepte
Østfold 4
Akershus 2
Oslo 1
Hedmark 2
Oppland 4
Buskerud 4
Vestfold 2
Telemark 1
Aust-Agder 0
Vest-Agder 2
Rogaland 5
Hordaland 5
Sogn og Fjordane 2
Møre og Romsdal 3
Sør-Trøndelag 4
Nord-Trøndelag 1
Nordland 3
Troms 3
Finnmark 0

 

ANTALL DREPTE I TRAFIKKEN PER ÅR
Måned 2015 2016 2017
Januar 6 13  6
Februar 7 10  6
Mars 10 8  7
April 4 9  7
Mai 11 7  11
Juni 9 15  11
Totalt 47 62  48