- Uforutsigbart fra Høyre

fredag 6. april 2018 kl. 09:42

Høyres programkomités forslag om økt engangsavgift på bensin- og dieselbiler er både usosialt og uforutsigbart, mener Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA).

- Vi i KNA jobber for bilistenes sak, og vi har støttet den norske avgiftsmodellen som har sørget for rekordmange nullustlippsbiler her i landet. Men fordi man nå ser at inntektene fra bilavgiftene går ned på grunn av denne politikken, kan man ikke bare lempe det ansvaret over på 95% av norske bileiere, som fortsatt kjører biler som i hovedsak går på bensin eller diesel. Det er usosialt fra Høyre, og heller ikke forutsigbart med tanke på at det bryter med regjeringsplattformen for 2018 til 2021, sier generalsekretær i KNA, Børre Skiaker.

KNA mener konsekvensene for både bileiere og bilbransjen kan bli svært negative hvis Høyres forslag går gjennom.

- Det hersker allerede en usikkerhet blant eiere av bensin- og dieselbiler i Norge med tanke på annenhåndsverdi. Det er ikke god politikk å spekulere med folks privatøkonomi på denne måten, og skape en enda større usikkerhet for lommeboka til folk flest. Vi tror heller ikke dette forslaget er bra for miljøet. Hvis bruktprisene på bensin- og dieselbiler går ytterliggere ned vil det resultere i at folk beholder sin gamle bil, i stedet for å kjøpe en ny, mer miljøvennlig og sikrere bil, forklarer Skiaker.

Forslaget kan også få store konsekvenser for bilbransjen og deres arbeidsplasser, samt norsk transportnæring som vil få enda dyrere varebiler og dårligere konkurranseevne.

- Det er viktig å huske at utvalget av nullutslippsbiler fortsatt er svært begrenset, og at bensin- og dieselbiler vil være på markedet i mange år til i Norge. Mange har ikke råd til en ny elbil, eller finner ikke en elbil som passer deres behov. Det er usosial politikk å straffe så mange nordmenn på denne måten.

KNA forventer derfor at Høyre forkaster programkomitéens forslag, og forholder seg til regjeringsplattformen der man åpnet for at CO2 og NOx-komponentene i engangsavgiften kunne justeres, men at de samlede bilavgiftene ikke skulle økes.