Årsavgift for 3,7 millioner kjøretøy

torsdag 25. februar 2016 kl. 16:02

Skatteetaten sender i disse dager ut krav om årsavgift for 3,7 millioner kjøretøy. Fristen for å betale er 21. mars.

Dette er første gangen Skatteetaten sender ut krav om årsavgift etter overtagelse av ansvar for særavgifter fra Tolletaten. Med 3 700 000 krav er det en av Skatteetatens større utsendinger sammen med selvangivelse, skatteoppgjør og skattekort. Det sendes ut krav for 75 000 flere kjøretøy enn i fjor. Avgiften utgjør for første gang over 10 millarder kroner i inntekter til statskassen.

Se fordeling av årsavgiftskrav på fylkesnivå og kommunenivå.

– Årsavgift for kjøretøy har blitt en del av Skatteetatens arbeid med en samlet skatt- og avgiftsforvaltning.  Vi har flere medarbeidere som er overført fra Tolletaten og vi jobber sammen for å sende ut krav til bileiere landet rundt, og svare på spørsmål på en effektiv måte. Den eneste forskjellen for deg som kjøretøyeier er at Skatteetaten er avsender av fakturaen, sier skattedirektør Hans Christian Holte (bildet over).

Faktura og frist
Kjøretøyeiere får faktura i postkassen innen utgangen av februar. Varsel skal allerede ligge i nettbanken for dem som har opprettet AvtaleGiro eller registrert seg for eFaktura. Betalingsfristen for alle er 21. mars. 

Bileier er ansvarlig for betaling
Den som sto som eier av registrert kjøretøy hos Statens vegvesen 1. januar 2016, er ansvarlig for å betale årsavgiften for i år. Selger du kjøretøyet ditt før 21. mars, er du likevel ansvarlig for at årsavgiften for 2016 blir betalt. Husk å melde eierskifte til Statens vegvesen.

Hvem slipper å betale
Leverte du registreringsnummerskiltene til Statens vegvesen innen 31. desember 2015, skal du ikke betale årsavgift for 2016. Du skal heller ikke betale hvis du vraker kjøretøyet senest 21. mars. Du må vrake kjøretøyet hos en godkjent vrakplass eller bilopphuggeri. Husk å få med vrakmelding.

Informasjon
Fra og med 22. februar svarer Skatteetaten på spørsmål fra publikum om årsavgift, på telefonnummer: 22 07 76 00. Åpningstiden på telefonen er mandag – fredag fra 0800 – 1800.
For mer informasjon, kontakt: Skattedirektoratets pressetelefon 945 01 000